Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

x. dr Waldemar Kulbat: Odpowiedzią jest świętość

Obojętność, zaniedbanie praktyk religijnych, prymitywny antyklerykalizm, mają swoje konsekwencje w stępieniu wrażliwości, niechęci do sacrum i ludzi wierzących, a nawet w ogólnie dostrzegalnym  zdziczeniu obyczajów. Publicyści, naukowcy i duszpasterze zastanawiają się nad negatywnymi przemianami  społeczeństwa szukając środków zaradczych. Kościół, jak zwykle przychodzi z właściwymi mu środkami natury duchowej. 19 czerwca br. Ojciec św. Benedykt XVI otwiera rok duszpasterski pod znakiem św. Jana Vianney`a, skromnego proboszcza niewielkiej wioski zagubionej w XIX-wiecznej Francji. Co było niezwykłego w życiu tego biednego księdza i czym mógłby on nas dzisiaj zainspirować i ubogacić? Niedawno wydana szczegółowa biografia ukazuje tajemnicę jego życia. Przebiega ono w zlaicyzowanej, porewolucyjnej Francji, pośród zdemoralizowanych przez systematyczną walkę z religią ludzi, wystawionych na pokusę alkoholizmu, prymitywnych pokus i rozrywek. A jednak ci ludzie bardzo szybko odkrywają tajemnicę świętości kapłana. Źródłem jego przyciągającej siły jest nieustanna adoracyjna modlitwa i więź z Bogiem. Autentyczność i niezwykła ofiarność, ubóstwo,  gorliwość w głoszeniu słowa Bożego i troska o dusze, poświęcenie wobec przybywających z całego kraju penitentów poświadczają wiarygodność jego posługi. To wszystko dokonuje się pośród prześladowań, plotek, fałszywych oskarżeń, krytyk, a nawet pośród dręczenia przez złego ducha. Do tej zagubionej wioski przybywają ogromne rzesze, a ludzie skłóceni z Bogiem i z sobą, na sam jego widok i dźwięk jego słów odzyskują wiarę i pokój serca.
Życie św. Jana Vianney`a i jego przykład niech będą wsparciem także dla naszych księży, często niezrozumianych, krzywdzonych przez złe słowo, utwierdzając wiarę w  możliwość nawrócenia i zwycięstwo dobra.
Ks. Waldemar Kulbat / wkulbat.pl/

Copyright © 2017. All Rights Reserved.