Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Dwieście numerów „Aspektu Polskiego”

Od września 1996 roku ukazuje się, wydawany w Łodzi przez Klub św. Wojciecha, katolicki miesięcznik społeczno-kulturalny „Aspekt Polski”. Do rąk czytelników trafił niedawno jubileuszowy, dwusetny numer pisma (9/2014). Zamieszczane na łamach artykuły, często polemiczne, dotyczą różnych dziedzin życia – religii, powszechnej edukacji, sztuki, bardzo często polityki.

Warto od razu podkreślić, że „Aspekt Polski”, drukowany przez Polskapresse w nakładzie oscylującym wokół 10 tysięcy egzemplarzy, a dostępny gratis głównie w kościołach Łodzi i regionu (niewielka część nakładu dociera znacznie dalej), funkcjonuje od początku bez jakiejkolwiek państwowej dotacji. Liczne grono współpracowników, połączonych pasją działania i wyznawanymi wspólnie wartościami religijno-patriotycznymi, realizując obraną przed laty dewizę „budzenia świadomości rodaków”, nie otrzymuje honorariów.

Twórcą i redaktorem naczelnym periodyku jest Mirosław Orzechowski. W jubileuszowym numerze pisze on: „- Dzisiaj jest czas walki, żeby nie powiedzieć czas wojny, a więc nie świętujemy jubileuszu, tylko pracujemy, żeby „Aspekt Polski” ku radości wiernych Czytelników i zwątpieniu wrogów uczestniczył w wytrwałej walce ze złem, które oplata Polskę. Mamy konflikt za wschodnią granicą, wojny na Bliskim Wschodzie i powstanie radykalnej państwowości islamskiej. W Polsce trwa wojna o przetrwanie duszy narodu. Jej skutkami są egzekucje na bezbronnych dzieciach zabijanych w łonach matek, są tysiące zdemoralizowanych dzieci w szkołach, kompletny rozpad systemu edukacyjnego, ataki na Kościół i duchowieństwo, finansowanie z naszych pieniędzy bluźnierstw przeciw Bogu, pogłębiający się rozpad instytucji małżeństwa, gwałtowny spadek urodzin dzieci, bieda, bezrobocie, kryzys wartości i religijności.”

W jubileuszowym numerze można przeczytać m.in. artykuł Iwony Klimczak (z-cy red. naczelnego) o albańskiej wiośnie Kościoła, Teresy Szemerluk nt. papieskiego orędzia z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, Mirosława Orzechowskiego o kalifacie, Jacka Kędzierskiego o rządach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Marcina Kellera o eksperymentach w polskiej szkole. Izabela Maria Trelińska omawia sytuację na Kubie, Władysław Trzaska-Korowajczyk skupia się na stosunkach polsko-litewskich a Mirosław Matyja na systemie edukacyjnym w Szwajcarii. Wśród innych materiałów znalazła się też druga część opowiadania Anny Kokot pt. Budzik modlitwy - tekst nagrodzony II nagrodą w konkursie literackim „Aspektu Polskiego” i parafii p.w. św. Faustyny w Łodzi na opowiadanie o Janie Pawle II (nagrodę I uzyskała Monika Skrzypek za drukowane w jednym z wcześniejszych n-rów opowiadanie Bąki moje kochane...).
„Aspektowi Polskiemu” wypada życzyć na razie kolejnych dwustu miesięcy...

Janusz Janyst  
Na zdj.: Iwona Klimczak i Mirosław Orzechowski

Copyright © 2017. All Rights Reserved.