Wydarzenia i informacje

OŁ KSD: w sprawie moratorium w zakresie aborcji

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Oddział w Łodzi
ul. Kopcińskiego 1/3
90-242 Łódź
Regon: 471496619
NIP: 7251466306 
 


STANOWISKO ODZIAŁU  ŁÓDZKIEGO
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA  DZIENNIKARZY

w sprawie moratorium w zakresie aborcji


   Prawo do życia jest pierwszym i fundamentalnym prawem każdego człowieka od chwili poczęcia. Jego respektowanie przez współczesne społeczeństwa, jest zarazem probierzem „zdrowia” demokracji. Jest także znakiem solidarności, zwłaszcza sprawujących władzę, z najmniejszymi i najbardziej bezbronnymi wśród nas.

   Bolesna rana na współczesnej kulturze, jaką jest pozbawianie dzieci przed narodzeniem życia i negowanie ich prawa do istnienia, zwane aborcją, jest codziennym krzykiem wołającym do Boga i do sumień ludzkich, o dokonanie radykalnego zwrotu we współczesnej cywilizacji, zwłaszcza jej części euroatlantyckiej, jakim byłoby respektowanie życia każdego dziecka od chwili poczęcia.

   Zwracamy się zatem do Pana Prezydenta, Rządu RP, Sejmu i Senatu RP, oraz wszystkich ludzi dobrej woli o wzmożenie wysiłków na rzecz objęcia ochroną prawną każdego dziecka od chwili poczęcia.

   Początkiem tego postępowania może być poparcie „moratorium na aborcję”. Takie stanowisko-naszym zdaniem-przyniesie Polsce uznanie u współczesnych i przyszłych pokoleń, jako państwu, które w rycerski sposób staje w obronie najsłabszych spośród nas.

   O łaskę męstwa w tej sprawie zwracamy się do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II – wielkiego orędownika budowania cywilizacji życia i miłości na naszym globie.

Zarząd OŁ KSD:
Zygmunt Chabowski
Małgorzata Warzecha
Tomasz Bieszczad
Krzysztof Nagrodzki
oraz
ks. Kazimierz Kurek SDB- członek OŁ i ZG KSD