Wydarzenia i informacje

W godzinie próby

 

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Oddział w Łodzi
ul. Kopcińskiego 1/3
90-242 Łódź
Regon: 471496619
NIP: 7251466306 
 

W godzinie próby
 

 Chrześcijanie wiedzą, że winni w konkretny sposób głosić Ewangelię życia, troszcząc się o jej poszanowanie i odrzucają wszelkie praktyki, które mu zagrażają, od aborcji po eutanazję.”

( Z orędzia Jan Pawła II na IX Światowy Dzień Chorego, 2001 r.)

 

     Z satysfakcją przyjmując głos Zarządu Głównego KSD w obronie życia, pragniemy dodać kilka uwag i spostrzeżeń.

     Optymizmem napawać może sposób, w jaki media relacjonują sprawę pana Janusza Świtaja - mężczyzny całkowicie unieruchomionego w łóżku, po doznaniu ciężkiego urazu. Niemal wszyscy komentatorzy uznali jego apel (aby pozwolić na wykonanie na nim eutanazji), jako krzyk rozpaczy - przeciw samotności i obojętności, a także jako wołanie o wsparcie dla opiekujących się nim rodziców. (W gruncie rzeczy jest to „głos za życiem”, za nadzieją.)

     Fakty te świadczą, że Polska nie postąpiła jeszcze tak daleko jak niektóre kraje Zachodu w drodze ku „cywilizacji śmierci”, że duch Jana Pawła II wciąż tu żyje.

     - Apelujemy do władz państwowych i samorządowych, do instytucji, osób prywatnych i do kół biznesu – o utworzenie specjalnego funduszu, z którego można by finansować pomoc ciężko cierpiącym, takim jak pan Janusz Świtaj. Powstrzymanie ich przed pokusą eutanazji niechaj stanie się naszym wspólnym zadaniem!

     - Apelujemy do mediów o rzetelne przedstawianie również kwestii zabójstw dzieci poczętych – aborcji, nie w tonacji „mój brzuch należy do mnie!”, ale w duchu świętości każdego życia.

     - Apelujemy do rządzących – o przezwyciężenie różnic (ideologicznych i taktycznych), tak by w efekcie nienaruszalność życia ludzkiego została usankcjonowana wyrazistym konstytucyjnym zapisem.

     - Apelujemy o jednoczenie się wokół inicjatyw za Życiem. Mamy przekonanie, że w przyszłości takie stanowisko będzie uznane za wielki cywilizacyjny wkład Polski w dzieło budowy wspólnej i bezpiecznej Europy.

Zarząd Oddziału Łódzkiego KSD:

Zygmunt Chabowski – przewodniczący
Małgorzata Warzecha
Tomasz Bieszczad
Krzysztof Nagrodzki