Wydarzenia i informacje

Oświadczenie Oddziału Łódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia z dnia 22 marca 2006 r.

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Oddział w Łodzi
ul. Sienkiewicza 38
90-009 Łódź 
 

    Oświadczenie Oddziału Łódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy


      Infosfera dzisiejszego człowieka jest systematycznie niszczona wskutek zalewu przemocy i wulgarności. W wielu czasopismach i na tablicach reklamowych wciąż zamieszcza się zdjęcia, rysunki i teksty ewidentnie obsceniczne. Stacje telewizyjne emitują codzienną dawkę pornografii, gwałtów i mordów, a ich odbiorcą może być każdy, nawet dziecko. Mimo to prawo wykazuje zdumiewającą bezradność i powściągliwość wobec przejawów promocji zła w mediach i na ulicach.

      Jednocześnie w świecie toczy się spór o wolność wypowiedzi. Chęć jej ograniczania zarzuca się tym, którzy pragną stać na straży ładu cywilizacyjnego.

      Ostatnio represjom poddany został w Łodzi autor legalnej wystawy poświęconej zjawisku zwanemu eufemistycznie „aborcją" lub „przerywaniem ciąży". Ta istotnie drastyczna wystawa, mówi o „aborcji" niechcianą prawdę: jest to zabicie człowieka. Wystawa obrazuje okrucieństwo, do jakiego zdolni są ludzie oraz stanowione przez niech prawo, wobec najsłabszych i najbardziej bezbronnych - nienarodzonych dzieci.

      Hipokryzją i rodzajem cynizmu jest zatem poddawanie jej autora, pana Łukasza Wróbla, policyjnej represji, prokuratorskiemu ściganiu i procesowi sądowemu. Organy ścigania mogłyby znaleźć mnóstwo lepszych okazji, aby wykazać się stanowczością. Swoistym zaślepieniem jest też brak właściwej reakcji znaczącej części środków społecznej komunikacji na to ograniczanie prawdy. Jest to naszym zdaniem całkowite odwrócenie porządku moralnego!

      Żądamy zaprzestania represji prawnych przeciw obrońcom życia, w tym przeciw panu Łukaszowi Wróblowi - twórcy wystawy w Łodzi - który został postawiony przed sądem grodzkim. Wzywamy wszystkich, którym droga jest wolność wyrażania poglądów, szczególnie w tak szlachetnej sprawie, by przyłączyli się do naszego protestu!

Łódź, 22 marca AD 2006