Wydarzenia i informacje

Dyskusja o „chorobach duszy”

W Duszpasterstwie Akademickim „Węzeł” przy kościele św. Teresy i św. Jana Bosko odbyło się drugie z kolei spotkanie dyskusyjne z cyklu ”Świat między prawdą a kłamstwem”. Cykl zainicjowany został przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w celu popularyzacji dorobku merytorycznego organizowanych od czterech lat w Łodzi przez to stowarzyszenie ogólnopolskich konferencji pt. ”Dziennikarz między prawdą a kłamstwem”, poświęconych dotąd zagadnieniom kłamstwa i manipulacji medialnej, obrony godności, granicom kompromisu. Punktem wyjścia dla każdego spotkania jest obejrzenie na ekranie któregoś z wygłoszonych w trakcie konferencji referatów (wszystkie zostały utrwalone na DVD). Dyskusje prowadzą red. Tomasz Bieszczad i red. Krzysztof Nagrodzki.
Tym razem zapoznano się z rejestracją wystąpienia red. Roberta Tekielego z konferencji z roku 2008. Poświęcone ono zostało różnym rodzajom zwodzenia i psychomanipulacji we współczesnej kulturze, takim jak np. bioenergoterapia (nawiązująca do spirytyzmu), tai-chi (grawitujące w stronę stanów transowych), czy nawet – co jest zupełnie szokujące – pedofilia, włączona do programu pewnej partii w Holandii a traktowana w przekazie propagandowym jako „pozytywna więź międzypokoleniowa”. Zebrani mogli także wysłuchać koreferatu poświeconego rozmaitym „chorobom duszy” i sposobom uwalniania się od nich, wygłoszonego przez związanego z KSD ks. dra Romana Piwowarczyka.
Zaproponowana tematyka spotkała się z żywym zainteresowaniem słuchaczy, wiele osób włączyło się do dyskusji.

Janusz Janyst