Wydarzenia i informacje

Ks. Waldemar Kulbat: Tajemnica kapłańskiego serca

Podczas spotkania kleryków łódzkich Wyższych Seminariów Duchownych w Łagiewnikach abp Władysław Ziółek postawił wychowawcom i wychowankom seminariów pytanie o idealny wzorzec kapłana na dzisiejsze czasy. Tekst tego wystąpienia otrzymali wszyscy kapłani. Tęsknotę za ideałem ukazują telewizyjne seriale przedstawiając sympatycznych i oddanych ludziom księży. Podobno takich idealnych księży ludziom w naszych wspólnotach brakuje. Co robić, by nasi wierni nie byli skazani jedynie na seriale, medialne obrazy, tak do końca nie zawsze życzliwe i obiektywne? Już niedługo papież Benedykt XVI otworzy Rok Kapłański- przypominając osobę św. Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ars pragnie skierować myśli księży ku refleksji nad ich powołaniem, obowiązkami i moralnym zaangażowaniem. Ks. Arcybiskup mówiąc w tym duchu o wzorcach prawdziwego powołania najpierw wzywa kapłanów do przypomnienia sobie własnych myśli, intencji, zamiarów i marzeń, z czasu kiedy rodziło się ich powołanie. Wzywa  do refleksji nad znakiem czasu jakim są współczesne kryzysy, także kryzysy wiary i powołania. Wzywa do ofiarnej i wytrwałej modlitwy. Kapłani winni odpowiedzieć sobie na ile są wierni duchowi ewangelii, zwłaszcza w stylu  swojego życia i pracy, na ile są  oddani w służbie Bogu i ludziom. Wielu wpatruje się bowiem w księdza, chcąc w nim odnaleźć gorliwego kapłana, żyjącego pobożnie i godnie pomiędzy ludźmi, uczącego oddawania chwały Panu Bogu. Jakimi są głosicielami słowa Bożego, jakimi szafarzami sakramentów, przewodnikami wspólnot? Patrząc na prawdziwych a nie jedynie serialowych kapłanów wierni powinni odnaleźć prawdę. Nic nie zastąpi ducha ewangelii.  Nie ma bowiem, mówił Pasterz mocniejszego świadectwa  jak postawa człowieka, który niesie w sobie ewangeliczne światło, pokój, radość, prostotę i dobroć.