II Konferencja KSD

Słowo powitania ks. dr Janusz Lewandowicz

 

Szanowni, drodzy Państwo!


Nie pozostaje mi nic innego jak wyrazić radość, ze Państwo są wśród nas, że Seminarium może być po raz drugi domem gościnnym tego zjazdu.
Życzę dobrych owoców obrad i tego aby się Państwo czuli się w tym domu jak najlepiej.