II Konferencja KSD

Wiceprezydent Włodzimierz Tomaszewski

Ekscelencjo Księże Biskupie! Magnificencjo Księże Rektorze! Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich! Wszyscy Państwo, uczestnicy drugiej już ogólnopolskiej konferencji, która odbywa się w Łodzi. Jest to zaszczytem dla naszego miasta.
Pragnąłbym - w imieniu pana prezydenta Jerzego Kropiwnickiego - odczytać kilka słów kierowanych do Państwa.


„Szanowni Państwo! Serdecznie dziękuje za zorganizowanie tak ważnej i prestiżów ej konferencji w Łodzi. Zawód, który Państwo wybraliście i wykonujecie z sukcesami, niesie ze sobą szczególny rodzaj odpowiedzialności. Idee i poglądy zawarte w waszych publikacjach niosą konsekwencje. Często decydują o tym, jak ludzie myślą, oceniają rzeczywistość, a nawet podejmują decyzje - czasami nawet te bardzo osobiste. Pisząc tekst zawsze stajecie przed pytaniem, jaki będzie jego wpływ na czytelników, a poprzez nich na losy wspólnoty, a nawet kraju. Niełatwo znaleźć odpowiedź na takie pytanie, dlaczego cieszę się z tak pięknie sformułowanego motywu wiodącego konferencji: „W obronie godności", czyli w obronie powszechnej i niezbywalnej cechy natury ludzkiej, decydującej o tym, że człowiek nigdy nie może stać się środkiem do osiągnięcia jakiegoś celu. Ta prosta odpowiedź ma jednak wiele aspektów, o których warto i trzeba mówić.
Mam nadzieję, że w wielostronnej dyskusji wypracujecie Państwo istotne wnioski etyczne dla zawodu dziennikarza, ułatwiające szczególnie młodym adeptom zawodu poruszanie się w skomplikowanym świećcie współczesnych mediów.”


Chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za państwa obecność w Łodzi i za to wewnętrzne zobowiązanie, by mówić publicznie o tym, co jest największą udręką współczesnego świata - możliwość zdeptania czyjejś i własnej godności przez środki przekazu, które dzisiaj królują w świecie. Można uczynić to bardzo szybko - podeptać czyjąś i własną godność. Dziękuję za uwagę.