red. Krzysztof Nagrodzki

Prelekcja wprowadzająca: Destrukcja i rekonstrukcja