prof. Zdzislaw Krasnodębski

wykład: Upadek czy trwanie cywilizacji Zachodu.