Polecane książki naszych autorów

O Bogu, wierze, nauce, mediach, ewangelizacji


Już do nabycia w księgarni Archidiecezji Łódzkiej.
Spis treści: Start-Polecane książki naszych autorów-O Bogu, wierze, nauce, mediach, ewangelizacji
Ks. Waldemar Kulbat

O Bogu, wierze, nauce, mediach, ewangelizacji

Spis treści


Przedmowa, arcybiskup senior Władysław Ziółek 3
Wprowadzenie,  dr nauk medycznych Zygmunt Trojanowski 5

I. Ku tajemnicy Boga 11

Jest Bóg! 12; Najważniejsze pytanie 13; Największe poszukiwanie 14; Prawdziwa mądrość – poszukiwanie Boga! 15; Wobec tajemnicy Boga 16; Tajemnica czy absurd w ostatecznym wyjaśnianiu świata? 18; Czy jest możliwe poznanie Boga? 19; Drogi do Boga 20; Na drodze do Źródła 21; Dostrzegać ślady Boga 22; Doświadczyć Boga w swoim życiu 23; Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu... 25; Tajemnica wiary 27; Wiara i grzech 28; Bóg i cierpienie 29; Żyć w perspektywie wiary 30; Tajemnica duszy 31; Największy skarb – nasza dusza 32; Nie oddać duszy! 33; Nie można żyć bez duszy 34; Droga życia 35; Służyć Bogu czy mamonie? 36; Zaślepienie na Bożą prawdę 37; Boża Opatrzność 38; Tylko w Bogu jest otucha i ratunek 39; Droga do nieba 40; Bóg zasługuje na uwielbienie 41; W obliczu nieszczęścia 42; Droga do żywej wiary 43; Dostrzegać znaki czasu 44; Anomalie w świecie przyrody i ludzi 45; Pożytek z uprawiania filozofii 46; W poszukiwaniu sensu 47; Głębia Bożego miłosierdzia 48; Bóg naszą nadzieją 49; Trzeba podnieść wzrok ku Bogu 50; Odzyskać wzrok wiary 52; Zwycięstwo wiary 53; Wobec Nieprzyjaciela 54; Wezwani do odpowiedzi 55; Czy pragniemy zbawienia? 56; Jezus i nasze zbawienie 57; Zaprosić Jezusa do swojego życia 60; Chwała i wielkość Jezusa 61; Jezus jest Panem 62; Tajemnica obecności Chrystusa 63; Tajemnica naszego powołania – zbawienie 64; Szukajcie najpierw Bożego królestwa... 66; Kryzys wiary, kryzys nadziei 67; W poszukiwaniu wartości 69; Duchowe zaślepienie czy wzrok wiary? 70; Droga do wiary bywa nieraz daleka 71; Dowód na prawdziwość wiary 72; Aktualność Dekalogu 73; Szukając punktu odniesienia 75; O właściwą miarę rozumu, postępu i wolności 76; Konieczność chrześcijańskiej nadziei 77; Jaka jest nasza wiara? 78; Fundament życia i nadziei 79; Niebezpieczna pokusa 80; Niespodziewany gość 81; Dlaczego wierzę? 82; Historia zupełnie nieprawdopodobna 83; Zamknięte czy otwarte serca? 84; Siła wiary 85

II. Apologia wiary w świecie zwątpienia 87

Różne światy. Wobec hasła: „Żyjmy tak, jak gdyby Boga nie było” 88; Błędna droga niewiary 90; Złowieszcze ataki 92; Przeciw urojeniom fanatyka 93; Dramat biednych ateistów 95; „Ale nas zbaw ode Złego” 97; Pytania o naszą wiarę 98; Obowiązek wierności 99; Wolność, ale jaka? 100; Fenomen nienawiści 101; Z Krzyżem czy przeciw Krzyżowi? 102; Radość Ewangelii 103; Kryzys Kościoła czy kryzys społeczeństwa? 104; Znak, któremu będą się sprzeciwiać 105; Spór o wychowanie 106; Etyka zamiast religii? 107; Fałszywa i prawdziwa odwaga 108; Porażające tablice 109; Kościół znakiem sprzeciwu? 112; Dlaczego nas atakują? 113; Żałosna apostazja, godni politowania apostaci 114; Dobrze zgrana medialna orkiestra 115; Błędne drogi fałszywej duchowości 117; Duchowość prawdziwa i fałszywa 118; Współczesne pogaństwo 119; Harry Potter: ikona kultury czy okultyzmu? 121; Moda na zabobony 122; Wiara w Boga a materializm 123; Motywy niewiary i ateizmu 124; Za ostry zakręt 125; Sztuka zdegenerowana 127; Wobec profanacji naszych świętości 128; Krytyki słuszne i niesłuszne 130; Owoce języka nienawiści 131; Ateistyczna agresja 133; Chrześcijanie na celowniku 134; Przyszedł zły człowiek i zasiał kąkol... 135;

Ateiści i ich fobie 136; Skąd pochodzi

ta nienawiść? 138; Czy egzorcyści są potrzebni? 139; Czy egzorcyzmowanie kultury? 141; „Miękkość” wobec pornobiznesu 142; Pornografia powoduje wzrost przemocy 143; Trzeba bronić rodziny 144; Nieustanna walka 145; Syrenie śpiewy zwodzicieli 146; Paradoksy (letniego) chrześcijaństwa 147; Znak zbawienia 148; Maszerując dla Jezusa 149; Oda dla burzonych dzwonnic 150; Obrońca życia nie narodzonych uniewinniony 151

III. Dwa skrzydła rozumu: nauka i wiara 153

Nauka drogą do Boga 154; Wielkie poszukiwanie 156; Szerszy horyzont 157; Uczeni o Bogu 158; Galaktyki i wiara 159; Wobec Boga czy nicości? 160; Wiara – nauka – dwa skrzydła 161; Czy nauka przeczy religii? 163; Pytanie o religię 164; Religia i antyreligie 165; Bioetyka – w obronie człowieka 166; Tajemnice świata natury 168; „Szatańskie urojenia” ideologów 170; Waga argumentów 173; Sierpniowe niebo 174; Wiara i statystycy 175; Kontrowersyjne prognozy 176; Inauguracja w najstarszej uczelni Łodzi 178; Wprowadzenie w tajemnicę wiary 179

IV. Media jako zagrożenie lub szansa 181

Media i ludzie 182; Manipulacja medialna – mit, czy rzeczywistość? 184; Syndrom Panurga 187; Ideologia „poprawności politycznej” i media 188; Media i nowa ewangelizacja 189; Katolicy i media 190; Pokusa samozniszczenia 191; Język nienawiści 192; Krzywdzące stereotypy 193; W Internecie jak w lustrze 194; Krzywe spojrzenie na Kościół 195; Pokrzywione zwierciadła 196; Śpiewy wilków medialnych 197; Wilki i pasterze 199; Sezon „ogórkowy” w mediach 200; Pożegnanie z Plebanią 201; Gdy brakuje słów... 202; Współczesne kłębowiska żmij 203; Dlaczego atakują Kościół? 205; Inwazja kłamców 206; Strzeżmy się oszustów! 207; Kłamstwa na internetowym śmietniku 208; Przeciw pornografii 209; Inwazja kłamstwa 210; Przeciw podziałom i destrukcji 211; Nieprzyjazne media 212; Komu bije dzwon? 213; Zwodziciele 214; Zajrzyjmy do Internetu 215; Jest takie Radio... 216; „Rekolekcje i egzorcyzmy?” 217; Antykościelne gry i manipulacje 219; Szukajmy duchowego pokarmu 221; Europejskie bajki czy indoktrynacja dzieci? 223; Media a pokusa okultyzmu 225; „Spirala milczenia” i spirale manipulacji 228; Obłudne oburzenie 231; Wyznanie prawdziwego Artysty 232; Płynąć pod prąd 233; Potrzeba daru rozeznania 234; Skarby kultury z Sankt Gallen 235; Cudowna muzyka średniowiecza 237; O szacunku dla naszych wartości 238; Czuwajcie i módlcie się! 239; Świadek Ewangelii 240; Nasze wybory 241; Widzieć jasno 242; Zadania i problemy edycji 243; Czym dla mnie jest „Niedziela”? 245; Spotkanie z Rodziną Radia Maryja 248

V. Głosić dobrą nowinę, gdy brakuje nadziei 251

O potrzebie ewangelizacji 252; Nowa ewangelizacja 253; Grzech i nasze zbawienie 254; Z krainy śmierci na drogę życia 255; Wezwanie do nawrócenia 256; Nawrócenie – powrót do Domu Ojca 257; Nawrócenie – największym cudem 258; Nawrócenie na łożu śmierci 259; Z duchowej śmierci do życia 260; Pojednanie z Bogiem i z samym sobą 261; Drogi nawrócenia 262; Czego pragnie (twoja) dusza? 266; Trzy źródła pokus 269; Jak uchronić wolność? Przeciw instynktowi stada 270; Dwie drogi, dwa sztandary 271; Otworzyć swoje serce 274; Poganie i chrześcijaństwo 275; Chrześcijańskie świadectwo 276; „Wy jesteście solą ziemi” 277; „Ale nas zbaw ode Złego” 278; Przeszkoda zmysłowości 279; Przeszkoda pychy 280; Pycha i pokora 281; Czystość i nieczystość serca 282; Nawrócenie 283; Piekielna pokusa 284; Świętość i grzech 285; Odpowiedzią jest świętość 286; Otwarci na Boże światło 287; W duchu dialogu i przyjaźni 288; Zbieranie owoców 289; Dzień Pański 290; Przeciwko spirali strachu 291; Refleksje na październik 292; Film Cristiada w Łodzi – ewangelizacja przez media 293; Katedra w sercu miasta 294; Wybawieni od zła 295; Smutna historia 296; Ewangelia i Konstytucja 297; Kościół opoką zbawienia 298; Prawo przebaczenia i prawo sądu 299; Świat bliżej apokalipsy 300; Pod opieką Dobrego Pasterza 301; Wiosna wiary 304; Tajemnica uniwersalizmu Kościoła 307; Biblia znakiem sprzeciwu? 308; Bolesny problem obojętności 310; I nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie! 313; Świadectwo naszej wiary 316; Czy damy sobie odebrać niedzielę? 317; Źródło na duchowej pustyni 319; Pielgrzymka wiary 320; Myśli o dialogu 321; Drzewo życia 322; Potrzeba wiarygodności 323; W obronie życia 324; Marsz równości? 325; U źródeł prawdziwej wolności 326; Oczyścić świat, oczyścić siebie 327; Relacje narodowo-patriotyczne 328; Pielgrzymowanie 329; Pielgrzymka – szukaniem Oblicza Bożego 330; Wrzesień wspomnień 332; Strach przed dzwonem 333; Aby byli jedno... 334; Wezwanie Maryi 335; Miasto, do którego zmierzamy 336; Chrześcijanie i tożsamość Europy 337; Chrześcijaństwo jest wspaniałe! 338; Jak gwiazdy na niebie 339; Błogosławiony Jan Paweł II – nasz Orędownik 340; Nasz błogosławiony Ojciec Święty 342; Pracowity pontyfikat 343; Kościół i przyszłość 345; Droga do Królestwa 346; Fundament naszej nadziei 347

VI. Ukazywać młodym horyzonty wiary 349

Wiara młodych 350; Droga życia i droga śmierci 351; Wychowanie zadaniem Kościoła 352; Katechizacja jako wyzwanie i zadanie Kościoła 353; Kto niszczy owoce katechezy? 355; Dobrze, że jest! 356; Znak czasu 357; Bardzo aktualne przesłanie 358; Chodzi o dusze młodych 359; YouCat – Mała wielka księga 360; Niebo nie staje w płomieniach 361; Przyjemność czy radość? 362; Wakacje darem Boga 363; Wakacyjne odkrywanie świata 364; Wakacyjne uroki i zagrożenia 365; Szansa duchowego odnowienia 366; Udane i nieudane wakacje 367; Młodzi rozrabiają! 368; Dziki Zachód? 369; „Motocykle są wszędzie” 370; Piękno i brzydota 371; Rozrywki i beztroska młodych 372; Gorączka młodych zmysłów 373; Wolność i agresja 374; Nowy rok szkolny – nowe zadania 375; Alarm dla rodziców – Dzieci idą do szkoły! 376; Religia czy etyka? 377; Wychowanie dla przyszłości 378; Refleksje nad rekolekcjami 379; Pomóc pozbawionym nadziei – narkotyki 381; Powszednie plagi 384; Wieczorna przygoda – przemoc 387; Solidny fundament 388; Młodzież otwiera Rok Wiary 389; Niebezpieczna fundacja 390; Wdzięczność za dar powołania 391; Palący płomień 392; Czy kapłani są nam potrzebni? 394; Modlitwa za kapłanów 395; Tajemnica kapłańskiego serca 396; Tajemnica Bożego wezwania 397; Powołanie w świetle wiary 398; Bóg przemawia do serca 399

VII. Wokół misterium liturgii 401

Czas zwykły, czas święty 402; Czas nadziei, czas święty 405; Zadania uczniów Chrystusa 406; Niech nas ogarnie światłość Pana! 407; Czas budzenia sumień 408; W oczekiwaniu Pana 409; Czas przygotowania! 410; Adwent – czas głoszenia Słowa 411; Adwentowe przygotowanie 412; Czas nadziei i tęsknoty 413; Uradować Dzieciątko 414; Radość wszelkiego stworzenia 415; Światło rozprasza ciemności 416; Radości Bożego Narodzenia 417; Czym jest dla nas Boże Narodzenie? 419; Święta radości, wiary i nadziei 420; Dziecię Jezus ratuje dzieci 421; Przewrotne zamiary 422; Propozycje na przełom roku 424; Dar pokoju nadzieją na Nowy Rok 426; U źródeł chrześcijańskiej nadziei 427; Światłość i ciemności 428; Przemija postać świata 429; Z Chrystusem w Trzecie Tysiąclecie 430; Kolędowe spotkania 432; Kolęda – budowanie wspólnoty 433; Pokłosie odwiedzin 435; W poszukiwaniu Mądrości 436; Przykład Mędrców 437; O potrzebie ewangelizacji 438; Źródło duchowej mocy 439; Rok Kapłański 440; Nadzieja pełna nieśmiertelności 441; Święto Eucharystii 442; Tajemnica Eucharystii 443; Pokarm Życia wiecznego 444; Kościół wobec współczesnych kryzysów 445; I nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie! 446; Grzech, wina, przebaczenie 447; Czas duchowego zmagania 448; Popiół i znak krzyża 449; U progu Wielkiego Postu 450; Tajemniczy Przeciwnik 452; Dowód na istnienie diabła? 453; Wielki Post czasem pokuty 454; Dlaczego mamy pokutować? 456; Pokusa, zło, nawrócenie 457; Zbawienna moc postu 458; Czas nawrócenia i przemiany 459; Nabożeństwa wielkopostne 460; Nadzieja zmartwychwstania 462; Święta i taniec wokół złotego cielca 463; Zbliżyć się do Chrystusa 465; Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi 466; Fundament naszej nadziei 467; Zmartwychwstanie i nasze życie 468; Zmartwychwstanie a tajemnica śmierci 471; Zwycięstwo Baranka 472; Jezus jest Królem 473

VIII. Sprawy życia i śmierci 475

Biedni, bo nie znają Ewangelii! 476; W obronie życia ludzkiego 477; W obronie życia bezbronnych 478; Przeciw aborcji i eutanazji 479; Cisza śmiertelnego spokoju 482; Prawo do życia 483; Obrońca życia ludzkiego Profesor Włodzimierz Fijałkowski 484; Pojedynek ze śmiercią 486; Skąd kłótnie i nienawiść? 487; Troska o starszych 488; Nie żyjemy dla siebie! 489; Przestrzenie wolności 494; Nie jesteśmy sami 495; Człowiek człowiekowi – człowiekiem 496; Przykre newsy 497; My i nasi bliźni 498; Pierwsze i najważniejsze przykazanie 499; Przystanek na drodze życia – szpitalne refleksje 501; W Twoje ręce powierzam moje życie 502; Solidarnie z chorymi 503; Czułość i opieka 504; Wobec (ostatecznego) wyboru 505; Z perspektywy szpitalnej sali 506; Czas refleksji 507; Miejsce niezniszczalnej pamięci 508; Nasi czworonożni przyjaciele 509; Święci i zwierzęta 510; Cmentarz, ludzie i zwierzęta 512; Listopadowa refleksja 516; Z nadzieją czy bez nadziei? 517; Między piekłem a niebem 518