Polecane

Trzeba skuteczniej ścigać szpiegów!

Agresja Białorusi wobec naszego kraju uświadamia, że dawno należało znowelizować art. 130 Kodeksu karnego, opisujący przestępstwo szpiegostwa. Dotychczasowe jego brzmienie jest przestarzałe i nie przystaje do obecnych działań obcych wywiadów w wojnie hybrydowej.

Nowe przepisy powinny karać osoby wykorzystywane do siania dezinformacji i antypolskiej propagandy. Zgodnie z obecnym zapisem tzw. agenci wpływu pozostają bezkarni, a kontrwywiad Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego mają związane ręce. W efekcie białorusko-rosyjski przekaz ma coraz większy zasięg, a niektóre osoby go kolportujące zyskują miano „antysystemowców”, powiększając grono fanów. Dlatego tak ważne jest nie tylko uaktualnienie tego jakże istotnego dla ochrony bezpieczeństwa państwa przepisu, lecz także zdecydowane zwiększenie wymiaru kar za przestępstwo szpiegostwa.Nowe przepisy powinny karać osoby wykorzystywane do siania dezinformacji i antypolskiej propagandy. Zgodnie z obecnym zapisem tzw. agenci wpływu pozostają bezkarni, a kontrwywiad Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego mają związane ręce. W efekcie białorusko-rosyjski przekaz ma coraz większy zasięg, a niektóre osoby go kolportujące zyskują miano „antysystemowców”, powiększając grono fanów. Dlatego tak ważne jest nie tylko uaktualnienie tego jakże istotnego dla ochrony bezpieczeństwa państwa przepisu, lecz także zdecydowane zwiększenie wymiaru kar za przestępstwo szpiegostwa.

Piotr Nisztor

za:niezalezna.pl