Polecane

Ks.prof. Paweł Bortkiewicz TCh - Kryzys trwa

Kryzys na wschodniej granicy trwa. Ten kryzys jest efektem z jednej strony działań o charakterze politycznym, działań, które niejednokrotnie usiłują manipulować ludzkim losem, manipulując ewidentnie zdarzeniami i obrazami. Utrwalonym przykładem takich manipulacji stał się film przedstawiający wymuszanie na małym chłopcu łez i płaczu, po to by spreparowawszy taką twarz nieszczęśliwca popchnąć go w kierunku granicy, a następnie epatować jego losem.

Ten kryzys jest także odzwierciedleniem braku pojęć, dokładniej kryzysu pojęć, w których myli się pojęcia migranta i uchodźcy, przymusowo przesiedlonego, bezpaństwowca, ofiary handlu i tym podobne określenia. Taka nonszalancja wobec pojęć, która jest arogancją wobec prawdy sprawia, że dozwoloną staje się akcja niektórych celebrytów, którzy organizują koncert pod hasłem „Chopin też był uchodźcą”.
Wielu komentatorów opisując dziejące się zdarzenia apeluje do wartości chrześcijańskich, na co dzień raczej zarzuconych i zapomnianych. Nagle okazuje się że przypomniane zostają słowa Chrystusa Pana „byłem przybyszem a przyjęliście Mnie”, przypomniane zostaje pojęcie miłosierdzia, przypomniana zostaje miłość bliźniego jako naczelna norma etyki chrześcijańskiej. Te wartości są oczywiście niezmiennie aktualne. To właśnie te wartości inspirują od lat Kościół w Polsce do realnej pomocy, do miłosierdzia, do kreowania nadziei dla ludzi jej potrzebujących, żyjących w krajach dotkniętych wojną, destabilizacją polityczną, kryzysem ekonomicznym.

Politycy debatują nad tym jak rozwiązać kryzys migracyjny. Trzy opcje wydają się być bardzo logiczne. Nie są one obce też myśli społecznej Kościoła. W dokumencie Papieskiej Rady Cor Unum z 2013 roku „Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych”  znajdujemy syntetyczny opis podstawowych możliwości. Pierwsza opcja zdaje się być tą, która jest postulowana przez polski rząd. Druga  opcja jest proponowana szczodrze przez opozycję, która jednak proponując osiedlenie się  migrantów na polskiej ziemi niekoniecznie myśli o tych skrawkach ziemi, na których zamieszkują sami członkowie opozycji. Kościół tymczasem syntetycznie ujmuje to tak: „Lokalna integracja. Jednym z proponowanych rozwiązań jest stałe osiedlenie w kraju pierwszego azylu i ewentualne nabycie obywatelstwa. […]Przesiedlenie to przeniesienie uchodźców z kraju, w którym początkowo poszukiwali ochrony do kraju trzeciego, który zgodził się przyznać im stały status rezydenta. Podczas zimnej wojny było to preferowane rozwiązanie. Z biegiem czasu, od połowy lat 80. XX w. nastąpiła zmiana polityki, która w dużym stopniu promowała dobrowolną repatriację jako preferowane rozwiązanie. Stąd obecnie tylko niewielka mniejszość otrzymuje pozwolenie na osiedlenie się w kraju trzecim”.

Trzecią opcją jest dobrowolna repatriacja, choć zdaniem Kościoła nie wydaje się ona być realna. Najbardziej realną i praktykowaną wydaje się być lokalna integracja– w kraju pierwszego azylu, za naszą wschodnią granicą