Zenon Baranowski-Luka w prawie

„Tęczowe piątki” są sprzeczne z przepisami prawa. Nie pokrywają się w żaden sposób z zatwierdzonym przez MEN programem nauczania. Wszystkie imprezy, które odbywają się w szkole, powinny być zgodne z programem nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, uzupełniać go, ale w taki sposób, żeby go w żaden sposób nie naruszać.

– „Tęczowe piątki” naruszają np. program wychowania do życia w rodzinie zatwierdzony przez MEN – podkreśla prawnik Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Zauważa, że są one wprost sprzeczne z naszym porządkiem konstytucyjnym. – Konstytucja w art. 48 zapewnia rodzicom prawo do wychowania dzieci w zgodzie ze swoimi przekonaniami, toteż szkoła, organizując tzw. tęczowy piątek, narusza konstytucyjne prawo rodziców, którzy nie życzą sobie, aby ich dzieci podlegały propagandzie ideologii gender – wskazuje Korzekwa-Kaliszuk. Podkreśla również, że prawo oświatowe w swojej preambule mówi o tym, że kształcenie i wychowanie służy m.in. poszanowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego, a „tęczowy piątek” stoi wprost w sprzeczności z nim. MEN zwraca uwagę, że w takich sytuacjach rodzice powinni zwracać się do dyrekcji szkoły, aby interweniowała.

– Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw dyrektorowi szkoły lub placówki, który sprawuje nadzór pedagogiczny – informuje nas Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.

– W przypadku, gdy interwencja nie przyniesie oczekiwanego efektu, należy zwrócić się do właściwego terytorialnie kuratora oświaty, który podejmie adekwatne do zgłaszanego problemu działania nadzorcze – dodaje.

Drogi Czytelniku, cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”. Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

Zenon Baranowski

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/polska-kraj/214147,luka-w-prawie.html

***
Czy to nie są posodomickie geny i wzmożenia?...                                                                                                      Pamiętajmy o skutkach...
kn