Reklama aborcji, uderzenie w ruch pro-life, więcej praw dla LGBT - oto plany nowej niemieckiej koalicji

Partie SPD, Zielonych i FDP podpisały dziś w Berlinie umowę koalicyjną, w której sporo miejsca poświęcono kwestiom obyczajowym i społecznym. Legalna sprzedaż marihuany, zniesienie zakazu reklamowania aborcji, więcej praw i ochrony dla osób LGBT+, to niektóre z poruszonych w umowie spraw.

Zgodnie z podpisaną dziś umową koalicyjną w przyszłości konopie indyjskie mają być dostępne dla dorosłych do celów konsumpcyjnych w licencjonowanych sklepach.

Planowana ustawa ma zostać po czterech latach zweryfikowana pod kątem "skutków społecznych". W umowie koalicyjnej partii przyszłego niemieckiego rządu czytamy też:
"Zaostrzymy przepisy dotyczące marketingu i sponsoringu alkoholu, nikotyny i marihuany".

Aby zapobiegać nadużywaniu alkoholu i nikotyny, trzy partie chcą "skoncentrować się na zwiększonej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży".

Reklama aborcji, uderzenie w pro-life

Zapis dotyczący dostępności marihuany wywołuje protesty niemieckiej policji, a Niemieckie Stowarzyszenie Konopne (Der Deutsche Hanfverband) mówi w kontekście tych planów o wielkim sukcesie.

Nowy rząd ma też zamiar obniżyć minimalny wiek uprawniający do udziału w wyborach federalnych z 18 do 16 lat.

Zgodnie z ustaleniami koalicjantów zakaz reklamowania aborcji (paragraf 219a kodeksu karnego) ma zostać zniesiony. "Lekarze powinni mieć możliwość udzielania publicznych informacji na temat aborcji bez obawy przed oskarżeniem. W związku z tym skreślimy § 219a " - głosi umowa.

Umowa stwierdza również, że "aborcje powinny być częścią edukacji medycznej i szkoleń".
"Przeciwstawimy się za pomocą skutecznych środków prawnych tzw. chodnikowemu nękaniu (protestom przed gabinetami lekarskim, w których dokonuje się aborcji) przez antyaborcjonstów" - piszą koalicjanci.

"Rodziny" z dwiema matkami

Prawo rodzinne ma zostać zreformowane. Rodziny z dwiema matkami mają być traktowane równo w prawie rodzicielskim. "Jeśli dziecko urodzi się w małżeństwie dwóch kobiet, obie są automatycznie prawnymi matkami dziecka, chyba że ustalono inaczej" - napisano w umowie.

Koszty leczenia w związku ze zmianą płci mają być w całości pokrywane przez ustawowe ubezpieczenie zdrowotne.

W umowie koalicyjnej SPD, Zieloni i FDP piszą:
"Bierzemy pod uwagę potrzeby słabszych grup społecznych, takich jak kobiety niepełnosprawne, kobiety-uchodźcy, a także osoby queer".

Przestępstwa z nienawiści przeciwko osobom LGBTQ mają być w przyszłości zwalczane bardziej zdecydowanie.

W celu "przeciwdziałania wrogości wobec osób queer opracowujemy i wdrażamy (...) Krajowy Plan Działań na rzecz Akceptacji i Ochrony Różnorodności Płciowej i Seksualnej". Nowy rząd będzie wspierać "kraje związkowe między innymi w podnoszeniu świadomości w szkołach i w pracy z młodzieżą, promuje "usługi dla starszych osób LGBT oraz zarządzanie różnorodnością w świecie pracy, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w sektorze publicznym. (...) Policja federalna i krajów związkowych ma rejestrować oddzielnie przestępstwa z nienawiści na tle płci i przeciwko osobom queer".

Queerowi azylanci

"Opowiadamy się za tym, aby tęczowe rodziny i małżeństwa/partnerstwa osób tej samej płci zawarte w UE były uznawane we wszystkich krajach członkowskich ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi. (...) Dokonamy przeglądu procedur azylowych dla prześladowanych osób queer" - czytamy w umowie SPD, Zielonych i FDP.

"Dla osób trans- i inter-, które zostały dotknięte uszkodzeniami ciała lub przymusowymi rozwodami z powodu poprzednich przepisów, tworzymy fundusz odszkodowawczy".

Obowiązujący nadal częściowy zakaz oddawania krwi przez homoseksualnych i biseksualnych mężczyzn oraz osoby transpłciowe ma, zgodnie z umową koalicyjną, zostać całkowicie zniesiony.

 
Źródło: niezalezna.pl, PAP

***

Wciąż powtarzać należy owe - oczywiste - spostrzeżenie, iż za aborcją - czyli zabójstwem malutkiego, bezbronnego, niewinnego CZŁOWIEKA są ci, którym jednak pozwolono się narodzić...                      Może pomoże tym biedakom, wodzonym na straszną drogę ZABÓJSTW!
A za zbrodnie zostanie wystawiony osąd i swoista zapłata.                                                                Jak nie tu to TAM.
Bez złudzeń małomózgowych...
Wielu z nas, ongiś, też taką drogą dawało się... zwodzić.
Na szczęście przyszła wiedza i... opamiętanie.
kn