Krakowski sąd uchylił dwie uchwały broniące polskie rodziny przed ideologią LGBT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił w poniedziałek dwie uchwały o „przeciwdziałaniu ideologii LGBT”. Dokumenty dwa lata temu zostały przyjęte przez małopolską Radę Gminy Lipinki oraz Radę Powiatu Tarnowskiego.

To nie pierwszy raz, kiedy sprawa uchwał o „przeciwdziałaniu ideologii LGBT” trafiła na wokandę WSA w Krakowie. Poprzednio miało to miejsce w 2020 roku, kiedy skargi w sprawie dokumentów złożył ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Wówczas jednak WSA odrzucił te skargi.

Znany z lansowania lewicowej agendy ideologicznej Bodnar jednak nie odpuścił i złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne, które NSA rozpatrzył pozytywnie. Wówczas sprawa wróciła do WSA w Krakowie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił skargi RPO oraz podzielił zawartą w nich argumentację. „WSA stwierdził „dyskryminujący w stosunku do osób nieheteronormatywnych charakter takich uchwał. Uznał, że wykraczają one poza kompetencje przyznane jednostkom samorządu terytorialnego”, przekazało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w poniedziałkowym komunikacie.

Jak dodało Biuro RPO, sąd uzasadniając orzeczenie zaznaczył, że rada powiatu lub gminy „jest organem władzy publicznej, i w odróżnieniu do osób fizycznych, może robić tylko to, na co pozwala jej przepis prawa”.

za:pch24.pl


***
- Krakowski?!?... To zapewne resztka wyziewów ze Smoczej Jamy... Ale aż na salę sądową?...
Jak długo jeszcze będzie szwankowało wietrzenie w odnowionej Rzeczpospolitej?...
kn