Ks. abp Ivan Jurkovič: chrześcijanie wciąż prześladowani
Podejmuje się liczne wysiłki, by promować i umacniać podstawowe prawo człowieka do wolności religijnej. Mimo tego w wielu częściach świata jesteśmy faktycznie świadkami stałego pogarszania sytuacji, a nawet wprost ataków na to niezbywalne prawo” – zwrócił uwagę watykański arcybiskup, ks. abp Ivan Jurković podczas wtorkowej 34. sesji ONZ w Genewie.

Spotkanie ONZ zostało zorganizowane wspólnie przez Stolicę Apostolską, Federację Rosyjską, Armenię i Liban. Tematem spotkania było: „Wzajemne poszanowanie i pokojowe współistnienie jako warunek pokoju międzyreligijnego i stabilizacji. Poparcie dla chrześcijan i innych wspólnot”.

Obecny w czasie obrad ks. abp Ivan Jurković ze Słowenii podkreślił, że wybór i praktykowanie wiary muszą być wolne od jakichkolwiek nacisków. Zauważył, że sytuacja wolności religijnej w dzisiejszym świecie jest szokująca, zwłaszcza ze względu na bezprecedensową liczbę aktów przemocy wobec chrześcijan i innych wspólnot religijnych.

W ostatnich latach miliony ludzi musiało opuścić rodzinne ziemie, często z powodu konfliktów. Liczne chrześcijańskie kościoły i świątynie innych religii zostały zniszczone.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał głębokie zaniepokojenie sytuacją wyznawców Chrystusa na Bliskim Wschodzie, wyrażone we wspólnym oświadczeniu wydanym przed dwoma laty na 28. sesji oenzetowskiej Rady Praw Człowieka. Przytoczył stwierdzenie Papieża Franciszka, że dziś jest więcej chrześcijańskich męczenników, niż w pierwszych wiekach Kościoła.

Ks. Arcybiskup wskazał ponadto, że wolność religijna nie może się ograniczać do kultu i sfery prywatnej, ale obejmuje kierowanie się zasadami moralnymi wynikającymi z wyznawanej religii również w życiu publicznym. Ma ona prowadzić do rozwoju wzajemnego szacunku między różnymi wyznaniami i ich zdrowej współpracy z państwem, bez pomieszania ról ani antagonizmu – powiedział ks. abp Jurkovič.

za:www.radiomaryja.pl/informacje/ks-abp-ivan-jurkovic-chrzescijanie-wciaz-przesladowani/