Komunikaty i informacje

Krzysztof Skowroński ponownie wybrany prezesem SDP

Krzysztof Skowroński został ponownie wybrany przez Zjazd Delegatów SDP na prezesa stowarzyszenia. Do rozstrzygnięcia doszło dopiero w trzeciej turze wyborów.

Poza obecnym prezesem  Krzysztofem Skowrońskim w konkursie wzięli jeszcze udział Aleksandra Rybińska-Wróbel, skarbniczka SDP oraz Zbigniew Rytel, prezes Oddziału Warszawskiego SDP i członek Zarządu Głównego. Dwie pierwsze tury głosownia nie przyniosły rozstrzygnięcia. Do trzeciej przeszli Rybińska-Wróbel i Skowroński. Kandydaturę obecnego prezesa poparło 64 delegatów, a jego rywalkę 50.

Po wyborze prezesa delegaci przystąpili do głosowania nad składem Zarządu Głównego. Do tego gremium zostali powołani: Hubert Bekrycht, Agnieszka Borowska, Maria Giedz, Witold Gadowski, Jolanta Hajdasz, Andrzej Klimczak, Sonia Kwaśny, Wanda Nadobnik, Mariusz Pilis, Wojciech Pokora, Grzegorz Radzicki, Aleksandra Tabaczyńska.

W kolejnych głosowaniach wybrano Główną Komisję Rewizyjną. Będą ją  tworzyli: Małgorzata Cebulska, Zbigniew Natkański, Maria Przełomiec, Andrzej Tomczak i Janusz Wikowski.

Naczelny Sąd Dziennikarski w nowej kadencji będzie pracował w składzie: Piotr Boroń, Alina Bosak, Piotr Górski, Piotr Hlebowicz, Krzysztof Kurkiewicz, Grzegorz Mika, Anna Pakuła-Sacharczuk, Andrzej Radomiński, Jacek Stroka.

W wyborach na członków Komisji Interwencyjnych przegłosowano kandydatury: Bożenny Dobrzyńskiej, Magdaleny Drohomireckiej, Dawida Kaczmarczyka, Jana Poniatowskiego i Krystyny Różańskiej-Gorgolewskiej.

Rzecznikiem Dyscyplinarnym została Barbara Ziółkowska.

***
Redakcja portalu www.katolickie.media.pl życzy dobrej drogi i sił w realizacji Sensu nowo wybranym władzom krajowym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
k