Komunikaty i informacje

Zakończył się kongres „Katolicy a wolność religijna”

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończył się XIV Międzynarodowy Kongres „Katolicy a wolność religijna”. XIV Międzynarodowy Kongres „Katolicy a wolność religijna” dedykowany był zmarłemu ks. kard. Zenonowi Grocholewskiemu, prefektowi Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Wydarzenie było dwudniowe – trwało od 26 do 27 listopada 2021 roku.

Głos zabrał m.in. prof. Grzegorz Kucharczyk z Polskiej Akademii Nauk. Profesor podkreślił znaczenie tematu „Wolność religijna w nauczaniu i pasterskiej posłudze bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego”. – Wolność nie tylko towarzyszy wierze, ale jest jej nieodzownym warunkiem. […] Bł. ks. kard. Stefan Wyszyński bezwzględnie bronił wiary i wolności. Podejmował wiele inicjatyw, które pielęgnowały wiarę – zwrócił uwagę prof. Grzegorz Kucharczyk.

Prelegentem był również dr Marcin Romanowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i wiceminister sprawiedliwości. Podjął temat „Wolność sumienia i religii w europejskiej przestrzeni prawnej. Dekonstrukcja paradygmatu”. – Jest tak, że mieliśmy do czynienia z procesem rozpoznania wolności religii w tradycji Polski. Współcześnie próbuje się dokonać dekonstrukcji prawa i wolności. Mamy do czynienia z postępującą relatywizacją pojęć. Uzależniamy prawa człowieka od pewnego rodzaju woluntaryzmu […], pozbawiając je powiązania z przyrodzoną godnością – podkreślił dr Marcin Romanowski.

Następnie do zgromadzonych gości zwrócił się ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr. Mówił o „Wolności wyznania i wolności kultu w niektórych krajach Unii Europejskiej w okresie pandemii COVID-19”.
– Warto zauważyć, że zdanie „Wszelka władza pochodzi od Boga” jest przede wszystkim zdaniem normatywnym względem władzy – powiedział, piętnując działania państw Unii Europejskiej wobec wiernych, którym niejednokrotnie uniemożliwiono sprawowanie kultu religijnego.

W piątek zgromadzonych gości przywitał o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, założyciel AKSiM. Wskazał, że naszym zadaniem jest głosić prawdę.

– Patrzmy, gdzie jesteśmy, nie przerażajmy się – pogłębiajmy wiarę i bądźmy świadkami prawdy. Wszystkie cnoty trzeba kształtować aż do heroizmu i dać sobie radę. (…) Pan Jezus powiedział: „Mnie prześladowali i Was prześladować będą”. To nie znaczy, że mamy być cicho i bierni w swoich czynach. Trzeba głosić prawdę – podkreślił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Pierwszym prelegentem był ks. prof. Piotr Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Duchowny poruszył temat „Współczesne przyczyny wrogości do religii w Europie”.

– Z pewnością obecna w Europie chrystianofobia jest zagrożeniem. W przypadku ataku na chrześcijan w Europie nastąpił wzrost o 70 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Owa wrogość wynika przede wszystkim z ofensywy radykalnego sekularyzmu, który opiera się na materializmie i w nowy sposób próbuje narzucić swoją ideę jako jedynie słuszną i nowoczesną – wskazał ks. prof. Piotr Roszak.

Następnie głos zabrał prof. Grzegorz Kucharczyk z Polskiej Akademii Nauk. Profesor podkreślił znaczenie tematu „Wolność religijna w nauczaniu i pasterskiej posłudze bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego”.

– Wolność nie tylko towarzyszy wierze, ale jest jej nieodzownym warunkiem. (…) Bł. ks. kard. Stefan Wyszyński bezwzględnie bronił wiary i wolności. Podejmował wiele inicjatyw, które pielęgnowały wiarę – zwrócił uwagę prof. Grzegorz Kucharczyk.

Kolejnym prelegentem był dr Marcin Romanowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wiceminister sprawiedliwości podjął temat „Wolność sumienia i religii w europejskiej przestrzeni prawnej. Dekonstrukcja paradygmatu”.

– Wolność sumienia i religii jest jedną z fundamentalnych wolności człowieka – podkreślił dr Marcin Romanowski.

– Jest tak, że mieliśmy do czynienia z procesem rozpoznania wolności religii w tradycji Polski. Współcześnie próbuje się dokonać dekonstrukcji prawa i wolności. Mamy do czynienia z postępującą relatywizacją pojęć. Uzależniamy prawa człowieka od pewnego rodzaju woluntaryzmu (…) pozbawiając je powiązania z przyrodzoną godnością – dodał.

Następnie do zgromadzonych gości zwrócił się ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, Profesor UAM i AKSiM. Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr mówił o „Wolności wyznania i wolności kultu w niektórych krajach Unii Europejskiej w okresie pandemii COVID-19”.

– Warto zauważyć, że zdanie »Wszelka władza pochodzi od Boga« jest przede wszystkim zdaniem normatywnym względem władzy – powiedział ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, piętnując działania państw Unii Europejskiej wobec wiernych, którym niejednokrotnie uniemożliwiono sprawowanie kultu religijnego.

Wśród prelegentów był także dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dr Grzegorz Osiński poruszył temat „Wolności religijnej w cyberprzestrzeni”.

– Internet ma służyć do tego, aby ludzie mogli przejść z wirtualnego świata cyberprzestrzeni do realnego świata wspólnoty chrześcijańskiej. (…) Żeby być wolnym w internecie musimy używać wolnego oprogramowania, a nie zależnego od wielkich koncernów – zauważył dr Grzegorz Osiński.

Później głos zabrali prelegenci z zagranicy. Prof. Mikheil Bakhtadze, Tibiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego w Gruzji, poruszył temat „Społeczeństwa i jednostki. Prześladowania chrześcijan w Gruzji w okresie rządów komunistycznych”.

Następnie głos zabrał prof. Monuir Farag z Papieskiej Akademii Pro Vita w Egipcie, który omówił temat „Wolności religijnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej”.

Kolejnym prelegentem była prof. Sonja Maiting Huang z Katolickiego Uniwersytetu Fu Jen. Poruszyła ona problem „Rekonstrukcji koncepcji wolości religijnej w świecie sinojęzycznym”.

Na zakończenie pierwszego dnia kongresu głos zabrał dr Gustawo Esparza z Uniwersytetu Panamerykańskiego, który wygłosił prelekcję zatytułowaną „Struktura wolności. Religia jako jedność kulturowa u Ernsta Cassirera.

Po zakończonych prelekcjach odbyła się dyskusja panelowa, podczas której dr Jan Wiśniewski, wykładowca AKSiM i koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, mówił o działalności RODM. Powiedział, że RODM propaguje wiedzę na temat nie tylko prześladowań, ale też geopolityki, poprzez różne konferencje, wykłady i wyjazdy. Wspomniał też o Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Zostało ono powołane jako odpowiedź na falę dyskryminacji religijnej.

Pierwszy dzień XIV Międzynarodowej Konferencji „Katolicy a wolność religijna” zakończył się uroczystą Mszą św. w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

Drugi dzień XIV Międzynarodowego Kongresu pod hasłem „Katolicy a wolność religijna” rozpoczął się Eucharystią w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, której przewodniczył ks. kard. Gerhard L. Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017.

Sobotnią sesję plenarną rozpoczął ks. kard. Gerhard L. Müller, który wygłosił prelekcję zatytułowaną „Papieże jako obrońcy praw człowieka i wolności religijnej”.

– Wiara już od zawsze wyprzedzała niewiarę. Słowo Boże ożywia, niezależne od wykształcenia i epoki, w której żyję. (…) Człowiek jest zawsze usytuowany przed i ponad państwem. Państwo nie jest ostatecznością, przed państwem stoi obywatel – akcentował JEm. ks. kard. Gerhard L. Müller.

Następnie głos zabrał Paweł Lisicki, redaktor naczelny „Do Rzeczy”. Dziennikarz omówił temat „Czy na Zachodzie grozi nam powrót totalitaryzmu?”.

– Przekonanie, że szczęście sprowadza się do zaspokojenia, (…) że religia to skorupa, którą trzeba zerwać, dominuje właśnie w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Obecny przewrót to rewolucja genderowa, która stanowi realizację idei Marksa i Freuda. Zdaniem Marksa religia nie ma żadnej autonomicznej odrębności, a prawo moralne to narzucona przez silniejszych forma, która chroni ich interesy. Freud ideę szczęścia sprowadził natomiast do pożądania seksualnego. Za jego sprawą doszło do seksualizacji dzieciństwa – akcentował red. Paweł Lisicki.

Prelekcję wygłosił również ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, który podjął temat „Bliski Wschód bez chrześcijan? Rola wspólnot chrześcijańskich w świecie islamu”.

– Kościół w takich miejscach ogarniętych wojną, jak Irak czy Syria jest wszystkim, jest miejscem gdzie szuka się leku, chleba, jest miejscem, w którym możesz wyrzucić złość – akcentował ks. prof. Waldemar Cisło.

Kolejną sesję plenarną rozpoczął prof. Marek Bielecki z Akademii Sztuki Wojennej, który omówił problem „Wolność religijna rodziców i dziecka w procesie wychowania”.

– Wychowanie to nie tylko prawo, ale również obowiązek, jaki ciąży na rodzicach, którzy mają zatroszczyć się o to, aby ich dziecko miało przekazywane odpowiednie treści – zwrócił uwagę prof. Marek Bielecki.

Po wykładzie prof. Marka Bieleckiego rozpoczęła się dyskusja panelowa, w której uczestniczyli ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Paweł Lisicki, redaktor naczelny „Do Rzeczy”, a także prof. Marek Bielecki z Akademii Sztuki Wojennej.

Następnie głos zabrała dr Mary Erika Bolaños z Uniwersytetu św. Tomasza w Manilii na Filipinach. Dr Mary Erika Bolaños podjęła temat „Wolność religijna: narodziny nowego pokolenia chrześcijańskich męczenników”.

Później prelekcję wygłosiła prof. Aljula Jubani z Uniwersytetu Tirańskiego w Albanii, która mówiła na temat „Wolność albańskiego Kościoła katolickiego w tworzenie albańskiej tożsamości kulturowej”.

XIV Międzynarodowy Kongres „Katolicy a wolność religijna” podsumował o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor AKSiM.

XIV Międzynarodowy Kongres „Katolicy a wolność religijna” został zorganizowany we współpracy Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL oraz Instytutu „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.

Patronat medialny nad XIV Międzynarodowym Kongresem „Katolicy a wolność religijna” objęły Telewizja Trwam, Radio Maryja, „Nasz Dziennik” oraz „W Naszej Rodzinie”.

za:naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/247005,zakonczyl-sie-kongres-katolicy-a-wolnosc-religijna.html