Makulatura na Misje

ŁOMŻA


UWAGA!
Należy się upewnić, czy zbiórka jest kontynuowana.
7.04.2016r.
Zob. też komunikat: http://www.katolickie.media.pl/publikacje/makulatura-na-misje
Parking przy klasztorze oo. Kapucynów, ul. Krzywe Koło3, 18-400 Łoża

Terminy w 2013 r.: ?