Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska - Odznaczenia dla bohaterów

W historycznej siedzibie Łódzkiej Solidarności przy ulicy Piotrkowskiej 258/260 odbyła się uroczysta gala wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. Na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Andrzej Duda Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał to zaszczytne odznaczenie 51 (w tym 10 pośmiertnie) bohaterom walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności.

Krzyże w imieniu Prezydenta RP wręczył wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk. Odznaczeni zostali m.in.: Jacek Bartyzel, Marek Cypryk, Jerzy Kropiwnicki, Bogdan Lubera, Janusz Michaluk, Wojciech Walczak, pośmiertnie Krzyż przyznany Grzegorzowi Palce odebrała żona Jadwiga Palka, a Małgorzacie Bartyzel odebrała siostra Anna Zbidi.

Małgorzata Bartyzel od 1991 r. działała w Katolickim Stowarzyszeniu Dziennikarzy. W latach 1992 – 2000 kierowała Oddziałem Łódzkim, zaś od 2001 do 2005 r. pełniła funkcję prezesa Zarządu Głównemu KSD.
Małgorzata Bartyzel była też organizatorem Ogólnopolskiego Przeglądu Katolickich Programów Telewizyjnych i Radiowych „Znaki Nadziei”.

W uroczystości wzięli udział: ks. prał. Zbigniew Tracz kanclerz kurii Archidiecezji Łódzkiej, Bogdan Osiński z-ca przewodniczącego NSZZ Solidarność Region Ziemia Łódzka, Waldemar Buda poseł Prawa i Sprawiedliwości. Gratulując wszystkim odznaczonym poseł Buda powiedział – Odznaczenie państwowe Krzyż Wolności i Solidarności to jest przypomnienie o tym, że Państwo są bohaterami i żeby Państwo tak się czuli każdego dnia.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez parlament Rzeczpospolitej Polskiej 5 sierpnia 2010 r.

Tekst:  Jadwiga Kamińska
Foto:  Marek Kamiński

"Kliknięcie" na zdjęcie powiększy obraz.