Publikacje członków OŁ KSD

Pomoc dla Polaków na Ukrainie

 Świąteczne paczki dla Polaków na Ukrainie przekazali jako dar serca parafianie z kościoła św. Ignacego Loyoli z Suchcic. Pomysłodawcą akcji był ks. proboszcz Kazimierz Urbaniak. Mieszkańcy przygotowali paczki dla dzieci, przede wszystkim zabawki i słodycze, a dla dorosłych produkty chemiczne. W sumie wsparli 40 osób.

Wyjazd do Żółkwi na Ukrainie sfinansowali sponsorzy.

Jak podkreśla Ryszard Cieślak, sołtys Mzurek-cała akcja to efekt dobrej współpracy parafii i Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.

Oprócz niespodzianek w postaci paczek, w żółkiewskiej kolegiacie św. Wawrzyńca wystąpił zespół parafialny z Suchcic „Nadzieja”, z koncertem najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Kolejny wyjazd jest zaplanowany w okolicy Wielkanocy.

Agnieszka Sadowska