Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska – Inspekcja Serca Łodzi

Do Bazyliki Archikatedralnej zaproszono Strażników Dzwonu Serce Łodzi, aby dokonali inspekcji. Strażnicy to grupa dzieci z Kościołów: katolickiego, luterańskiego, prawosławnego i gminy żydowskiej.

Przybyłych do świątyni powitał ks. prał. Ireneusz Kulesza proboszcz katedry. Ksiądz Prałat przypomniał historię dzwonu. W czasie II wojny światowej Niemcy z wieży katedry skradli dzwon i wywieźli. Mieszkańcy Łodzi bardzo pragnęli, aby nie pozostawało puste miejsce na wieży, bo historia skradzionego dzwonu nie była zapomniana. Dzięki życzliwości łodzian, jak również akcji przywrócenia dzwonu w szkołach i przedszkolach,

1 czerwca 2012 r. nowy dzwon o wadze 2500 kg, wysokości 160 cm, szerokości u podstawy 157 cm został umieszczony na wieży katedry. Aby nie stracił wspaniałego dźwięku i bijące serce nie zniekształciło jego płaszcza, w 2072 r. strażnicy obrócą go o 60 stopni.

W tym roku do grona strażników przyjęto jedenaścioro dzieci z Kościoła luterańskiego, katolickiego i prawosławnego. Mianowania dokonali: ks. Michał Makula proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza, ks. Andrzej Partyka dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz historyk dr Piotr Machlański opiekun strażników. Nowym strażnikom wręczono legitymacje, kamizelki i kaski.

Po uroczystym pasowaniu strażnicy wraz z rodzicami udali się na wieże pokonując 171 schodków, aby sprawdzić powierzchowny stan dzwonu. Uderzając młotem każdy musiał ocenić ton dzwonu powierzonego ich opiece.

Do zadań strażników należy nie tylko coroczna inspekcja, ale także promowanie i pielęgnowanie historii Serca  Łodzi, pięknego daru mieszkańców naszego miasta.

 

 

 


Foto: Marek Kamiński