Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat-Bezpieczne wakacje

Rozpoczęły się wakacje. Setki tysięcy dzieci udały się na kolonie, obozy, na oazę. Jednak ich zdrowiu i dobremu samopoczuciu zagrażają nie tylko żmije, kleszcze, pająki i komary. Wielkim zagrożeniem są przede wszystkim niestrzeżone kąpieliska, glinianki, obsuwające się  skarpy żwirowisk, zdradliwe doły itp. Potoczne obserwacje potwierdzają wnioski z przeprowadzonych niedawno  badań. Ponad 50 proc. uczniów z klas IV-VI przyznało, że w ciągu ostatniego roku doznało przynajmniej jednego urazu lub uległo wypadkowi. Wśród najczęstszych znalazły się: upadek z wysokości – 47,8 proc., oparzenie – 48,4 proc. oraz porażenie prądem – 15,6 proc. Najwięcej wypadków doznają dzieci podczas jazdy rowerem – ponad 51 proc. Aż 14,6 proc. uległo w ostatnim roku podtopieniu. Problemem są także bardzo groźne wypadki dzieci podczas prac w gospodarstwie rolnym na wsi: 20,1 proc. dzieci mieszkających na wsi i pomagających rodzicom ulega wypadkom przy pracy. Dobrze, że  ponad 97 proc. dzieci zna numery alarmowe, pod które należy dzwonić w razie wypadku. Rodzice, wychowawcy, opiekunowie, miejcie wyobraźnię i przewidujcie gdzie czyhają zagrożenia. Chrońcie dzieci!