Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska - Ewangelia to fundament chrześcijańskiego życia

W okresie Wielkiego Postu podejmujemy wyrzeczenia wielkopostne, włączamy się w akcję Caritas „Jałmużna Wielkopostna 2021”, która w tym roku organizowana jest pod hasłem Czas Miłosierdzia. Uczestniczymy w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich żali, nawiedzamy kościoły stacyjne.

– Kościół stacyjny to zaproszenie do wspólnej modlitwy w intencji całego Kościoła o ducha pokuty, o ducha miłosierdzia, abyśmy na nowo odkryli Pana Jezusa, który jest bogaty w miłosierdzie i abyśmy starali się Go naśladować – powiedział ks. Damian Czerwiński. Dzieło wielkopostnych kościołów stacyjnych w archidiecezji łódzkiej zapoczątkował ks. abp Marek Jędraszewski. Wyróżniona tym mianem na terenie Łodzi jest m.in. świątynia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Mszy świętej przewodniczył ks. abp senior Władysław Ziółek. – Cieszę się, że Ksiądz Arcybiskup wybrał nasz kościół, aby przewodniczyć Mszy świętej. Wszyscy księża, którzy tutaj pracują przyjęli święcenia z rąk abpa Władysława. Jesteśmy związani z nim i traktujemy jak Ojca – mówił ks. kan. Wiesław Kamiński proboszcz parafii.
W wygłoszonej homilii Arcybiskup Senior podkreślił, że w obecnym okresie przygotowania do świąt paschalnych słyszymy często wezwanie do pokuty, do nawrócenia, wewnętrznej przemiany, do odwrócenia się od tego, co uwłacza naszej ludzkiej, chrześcijańskiej godności.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na aktualność słów proroka Izajasza, wypowiedzianych w VIII wieku przed Chrystusem, a więc prawie trzy tysiące lat temu: „Obmyjcie się i oczyśćcie, usuńcie zło uczynków waszych… Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobru. Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie”. - Przecież to wspaniały program odnowy człowieka. Wezwania te brzmią jak nawoływanie wielkopostnego rekolekcjonisty do odnowy chrześcijańskiego

…Słowo Boże z dzisiejszej Ewangelii wzywa nas abyśmy byli prawdziwymi świadkami wiary, każdy w swoim środowisku. Nasze codzienne życie ma być potwierdzeniem prawdziwości Ewangelii. Czego więc oczekuje od nas Pan Jezus? - pytał Ksiądz Arcybiskup. - Najbardziej co Go zasmuca i wzbudza Jego gniew jest ludzka obłuda, szczególnie wtedy, gdy dotyczy życia religijnego. …Czymś absolutnie zasadniczym w Ewangelii Pana Jezusa jest prawda życia, czyli zgodność słowa z życiem, zgodność wiary z życiem. Jeśli tego nie ma to sama Ewangelia zostaje wystawiona na pośmiewisko. …Ewangelia to żywe słowo Boga skierowane do człowieka, to fundament chrześcijańskiego życia. Dlatego czas Wielkiego Postu jest nam dany po to, abyśmy poważnie spojrzeli na nasze chrześcijańskie życie w tym codziennym wydaniu i próbowali rozeznać, czy nie ma w nas może braku spójności myśli, słów i czynów, niekonsekwencji w tym, co przyrzekaliśmy Bogu na chrzcie świętym, braku równowagi między wiarą a życiem, oddzielania sfery zewnętrznej od wewnętrznej, separacji serca od moralności i prawa. Czy składając Bogu ofiarę nie pomijamy czasem sprawiedliwości, miłości i miłosierdzia wobec naszych braci i sióstr?

Po Mszy św. odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził Ksiądz Proboszcz. – Modlitwa w kościołach stacyjnych jest dzisiaj bardzo potrzebna, bo jest to trudny czas pod każdym względem. Z jednej strony jest epidemia a z drugiej jest to wszystko, co wiąże się z odejściem od wiary, czasami bardzo ostentacyjnie. My traktujemy wiarę jako skarb. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, a wiara to jest nasza codzienność, to jest to w czym chcemy rozwijać się i w czym chcemy wzrastać i dożyć do śmierci. Chcemy działać mocą Jezusa Chrystusa zmieniając ten świat w duchu miłości Boga i bliźniego – powiedział ks. kan. Wiesław Kamiński.

 


                                                                         
Foto: Marek Kamiński