Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska - Miejsce kultu Matki Bożej

83 lata temu 2 października 1938 r. bp Włodzimierz Jasiński konsekrował nową świątynię. Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej jest jednym z wybranych Kościołów Stacyjnych Roku Jubileuszowego. Na zaproszenie abp Grzegorza Rysia Mszy świętej rozpoczynającej uroczyste obchody 100-lecia powstania diecezji łódzkiej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz metropolita warszawski.

                            
Kościół partykularny    

W wygłoszonej homilii kard. Kazimierz Nycz nawiązując do przypowieści o winnicy, porównał kościół do szczególnej winnicy jaką jest każda diecezja. Taką winnicę, diecezję łódzką, powołał Pan 10 grudnia 1920 r. dzięki papieżowi Benedyktowi XV. Jubileusz to czas pamięci i dziękczynienia za kościół diecezjalny, za kościół partykularny. – Słowo partykularny jest łacińskim słowem pochodzącym od słowa partykuła, cząsteczka. Partykułą nazywamy to wszystko, co się oderwie od hostii konsekrowanej wtedy, kiedy kapłan sprawuje Mszę świętą. Wierzymy, że w każdej tej partykule, tej cząsteczce jest obecny cały Chrystus, dlatego my z takim pietyzmem i szacunkiem do tych małych partykuł podchodzimy – powiedział Kaznodzieja. Dlaczego ma to analogię i podobieństwo do kościoła diecezji?

– Kościół diecezjalny, jak mówimy partykularny, jest taką partykułą tego kościoła, który jest jeden, święty i apostolski. Tak jak w tej partykule podczas Mszy świętej jest obecny cały Jezus, tak w kościele diecezjalnym jest obecny cały kościół – wyjaśnił Ksiądz Kardynał.

Metropolita warszawski mówiąc o owocach  winnicy Pana w diecezji łódzkiej, zwrócił szczególną uwagę na św. Maksymiliana Kolbego i św. s. Faustynę Kowalską. – Przez ich wstawiennictwo i wstawiennictwo wszystkich świętych wywodzących się z tej ziemi, rozpocznijmy dziś wielką modlitwę dziękczynną za kościół łódzki, za stulecie diecezji, aby rosła i przynosiła owoce takie, jakich spodziewa się Pan, który tę winnicę założył – mówił Ksiądz Kardynał.
                                                      

Historia sanktuarium

15 sierpnia 1920 r.- data ta nierozerwalnie jest związana z Bitwą Warszawską i Łodzią. Kiedy pod Warszawą Polacy walczyli z bolszewikami, łodzianie zebrali się na Placu Wolności i modlili się za ocalenie Polski. Zgromadzeni na błagalnym nabożeństwie podjęli zobowiązanie, że jeśli odzyskamy niepodległość przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny, to wybudują świątynię poświęconą Matce Bożej pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej.

Zwycięska Bitwa Warszawska, którą nazwano Cudem nad Wisłą, zobowiązała mieszkańców naszego miasta do wypełnienia ślubowania. Pierwszy biskup diecezji łódzkiej Wincenty Tymieniecki erygował parafię 1 lipca 1926 r., a 15 sierpnia tego samego roku w uroczystość Wniebowzięcia NMP poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni. Pierwszym proboszczem został ks. prał. Dominik Kaczyński. Budowę rozpoczęto według projektu architekta Józefa Kabana w stylu bazylikowym z trzema nawami.
2 października 1938 r. bp Włodzimierz Jasiński konsekrował nowy kościół. W prezbiterium umieszono dwuczęściową płaskorzeźbę w drzewie lipowym artysty Ludomira Zledzińskiego.

W czasie II wojny światowej Niemcy kościół zdewastowali i urządzili w nim zakład produkujący odzież wojskową.

Po wojnie przystąpiono do odbudowy świątyni. Według projektu Mariana Jaeschke, Zdzisława Sikorskiego i Albina Łubniewicza ozdobiono polichromią nawę główną i sgraffitami w nawach bocznych. W 1982 r. Ojciec Święty Jan Paweł II podarował świątyni mozaikowy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który był w polskiej kaplicy na Watykanie.

– Kościół zmienił swoją architekturę, kiedy przyszedłem do parafii w połowie 2006 r. – wspomina ks. prał. Tadeusz Weber kustosz sanktuarium i proboszcz parafii.

– Dach zaczął przeciekać i wtedy była konieczność kompleksowego odnowienia i przebudowy całej bryły świątyni. Już w latach 70-tych śp. ks. Bogdan Dziwosz, ówczesny proboszcz parafii,  uzyskał  zgodę syna architekta Józefa Kabana-Korskiego na zrealizowanie pierwotnego projektu budowy. Na tej podstawie wystąpiłem do wojewódzkiego konserwatora zabytków o zgodę – mówi Ksiądz Proboszcz. W 2008 r. rozpoczęła się przebudowa kościoła, stworzono nowy wieniec, nową konstrukcje dachu i pokryto blachą miedzianą.
                                                 

Pielgrzymujmy do Maryi    

Parafianie z wdzięcznością przyjęli wyróżnienie ze strony abp Grzegorza Rysia, że ich  świątynia jest Kościołem Stacyjnym Roku Jubileuszowego. Z Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej co roku wyrusza piesza łódzka pielgrzymka do Częstochowy. – Myślę, że jest to też próba ze strony Księdza Arcybiskupa ożywienia pobożności Maryjnej i naszego sanktuarium, żeby ludzie do niego pielgrzymowali. Pierwszą pielgrzymkę mieliśmy w drugą sobotę stycznia. Poświęcona była sprawie ekumenizmu i też dziękczynienia za sakrament chrztu świętego – powiedział ks. prał. Tadeusz Weber.

W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele parafii i kapłani z dekanatu Łódź-Śródmieście. Podczas Mszy świętej przy zapalonych świecach odnowiono przyrzeczenie chrztu świętego, dziękowano Panu Bogu za dar chrztu, a także modlono się o jedność chrześcijan. W styczniu odprawiane były też Msze święte kolędowe dla poszczególnych ulic. – Podczas tych liturgii zawsze odmawiana była modlitwa jubileuszowa z podkreśleniem, że jest to też taki rodzaj pielgrzymki naszych parafian do sanktuarium, żeby tutaj można było uzyskać łaski w roku jubileuszowym – podkreślił Ksiądz Proboszcz.
W co drugą sobotę miesiąca wierni z dekanatu Łódź – Śródmieście pielgrzymują do kościoła MBZ, aby  wspólną modlitwą wyrażać dziękczynienie za  powołanie do życia 100 lat temu łódzkiej diecezji.
We wrześniu dzień piegrzymowania dedykowany był modlitwie o pokój.     
    
                                                                     

 

 

Foto: Marek Kamiński