Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska-Imieniny Patronki Łodzi

W kościele pw. św. s. Faustyny Kowalskiej już po raz dwudziesty piąty przeżywano uroczystość odpustową. Licznie przybyłych kapłanów, siostry zakonne, parafian, gości, poczty sztandarowe i dzieci, które rok temu przyjęły Pierwszą Komunię świętą, powitał ks. prał. Wiesław Potakowski proboszcz parafii.

- Zaprosiłem dzieci, ponieważ wprowadziliśmy taki zwyczaj, aby w uroczystość odpustową dzieci mogły podziękować Panu Jezusowi za to, że przyszedł do ich serc i że mogą Go przyjmować do swojego serca - powiedział ks. Wiesław. Uroczystej Eucharystii, w której modlono się za rodzinę parafialną i wszystkich uczestników liturgii, aby wzrastała w nich wiara, miłość i nadzieja, przewodniczył bp Ireneusz Pękalski.

Ksiądz Biskup od początku powstania towarzyszy parafii, a 14 października 1996 r. sprawując Mszę św. w Parku Weneckim podarował parafii Mszał Święty. W homilii tak mówił o s. Faustynie – Pan Bóg wybrał Ją do głoszenia niezmierzonych bogactw swojego Miłosierdzia i aby była ambasadorką, sekretarką Boga pełnego miłosierdzia wobec każdego człowieka.

Zwrócił się z prośbą, by w pełni i zawsze ufać Bożemu Miłosierdziu. By to objawiało się m.in. w tym, że w sposób niestrudzony będziemy podnosić się z naszych grzechów przystępując do sakramentu pojednania, w tym szczególnym sanktuarium miłosierdzia jakim jest każdy konfesjonał, a po zjednoczeniu się z Bogiem byśmy powstali z upadku.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik św. s. Faustyny a tam dołączyła do nich procesja z archikatedry. Arcybiskup Grzegorz Ryś zawierzył Miłosierdziu Bożemu nasze miasto i pobłogosławił wszystkich relikwiami Świętej. Siostra Faustyna została ogłoszona Patronką Łodzi 10 grudnia 2005 r. podczas obchodów stulecia urodzin i 85. rocznicy utworzenia diecezji łódzkiej.

za:lodz.niedziela.pl

Foto: Marek Kamiński