Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Święto Eucharystii

Co to jest Eucharystia? Kościół katolicki naucza i wierzy, że w akcie konsekracji dokonywanej przez kapłana podczas mszy św. chleb i wino stają się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciałem i Krwią, Duszą i Bóstwem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chociaż chleb i wino nie zmieniają wyglądu, ale w tajemniczy sposób zwany przeistoczeniem ich istota zmienia się w prawdziwie obecnego Jezusa. – tak obecnego, jakby pojawił się we własnej Osobie.  Wiara w sakrament Eucharystii stanowi najważniejszy punkt nauczania Kościoła od samego początku jego istnienia. To wiara, że sam Bóg, który jest Stwórcą i Panem wszechświata uniża się, by przyjść do swego stworzenia jako zbawienny pokarm duchowy w Hostii św. Prawda o Eucharystii jest trudna do zrozumienia. Nie chcieli o niej słuchać niektórzy uczniowie Jezusa, odchodząc mówili „Trudna jest ta mowa”/ J 6,60/. Trudna jest także dla wielu dzisiaj, ale pamiętajmy, na pytanie Jezusa „Czy i wy chcecie odejść, Piotr odpowiada: „Panie do kogóż pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego”. Eucharystia  to jakby ostatnia wola i  testament Jezusa dla ludzi. Niedługo przed swoją śmiercią na krzyżu, zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem Jezus pozostawił ludziom swoje Ciało i Krew jako pokarm dla ich dusz. Jest to najwspanialszy dar, ponieważ Eucharystia to sam Chrystus, źródło naszej nieśmiertelności i wiecznego szczęścia. Podczas uroczystej procesji w Święto Eucharystii, także podczas procesji Bożego Ciała, adorujemy Jezusa Chrystusa obecnego w białej Hostii. Dajemy świadectwo naszej wiary, naszej wierności Bogu. Tysiące  dzieci pierwszokomunijnych, tysiące młodych ludzi przyjmujących sakrament bierzmowania, tysiące adorujących Chrystusa w procesjach eucharystycznych - to niewypowiedziane piękno i urok naszej polskiej ziemi.

Ks. Waldemar Kulbat