Publikacje członków OŁ KSD

Grzegorz Bednarek. Cykl autorski: "Chrześcijańskie korzenie Zjednoczonej Europy". Wspólni apostołowie Węgier i Polski

Jednym z najważniejszych procesów cywilizacyjnych, który w przeszłości doprowadził do powstania  politycznej i kulturowej wspólnoty wielu narodów europejskich był na przełomie X i XI wieku „renesans ottoński”. Ten trwający ponad całe stulecie prąd polityczny i umysłowy, związany z panowaniem  saskich cesarzy z dynastii  ottońskiej i chrsytianizacją Europy środkowej i północnej, spowodował wówczas narodziny dwóch nowych europejskich państw- Polski i Węgier.  Po tysiącu lat od tamtych wydarzeń  stał się także zalążkiem nowego porządku, który zaowocował powstaniem dzisiejszej Unii Europejskiej.

W symboliczny sposób rok 1000 był więc dla tej części Europy  zarówno początkiem ich narodowej historii, jak też utrwaleniem na ogromnym obszarze naszego kontynentu wiary chrześcijańskiej. Bolesław Chrobry i Stefan I Wielki,  pierwsi koronowani za zgodą ówczesnego papieża Sylwestra II i cesarza  Ottona III władcy Polski i Węgier,  dzięki temu, że wprowadzili swoje kraje do chrześcijańskiej rodziny narodów europejskich stali się w nich narodowymi bohaterami. Ich polityczne związki z restytuowanym Cesarstwem Zachodniorzymskim i podporządkowanie się religijnej  instytucji papiestwa przez tysiąc lat decydowało o katolickiej tożsamości obydwu naszych narodów, które dzięki przyjęciu chrześcijaństwa w obrządku zachodniorzymskim stały się na setki lat lokalnymi potęgami .

Za wszystkimi  tymi wydarzeniami stały jednak konkretne postaci bez których ten wielki przełom nie byłby w ogóle możliwy. Należały do nich wybitne osobowości pierwszych misjonarzy roku 1000, którzy zostali patronami zarówno  Polski jak i Węgier.  Byli to między innymi św. Brunon z Kwerfurtu, św. Wojciech- Adalbert, pierwszy arcybiskup Estergom Astrich oraz polski misjonarz św. Andrzej-Świerad, który zmarł jako pustelnik w jednym z węgierskich klasztorów w Nitrze. W innym z dawnych węgierskich  opactw benedyktyńskich w Ossaiach, swój wieczny spoczynek znalazł także jeden z pierwszych piastowskich królów, Bolesław Śmiały.

Późniejsze dynastyczne związki Piastów i Arpadów trwające niemal przez całe średniowiecze oraz przyjazne stosunki Węgrów i Polaków potwierdzały jedynie trwały chrześcijański fundament przyjaźni obydwu naszych narodów i ich  tysiącletniej już, rzeczywistej współpracy.  Warto tu jednak podkreślić, że w roku 1000 także Dania, Norwegia, Szwecja i Islandia znalazły się w bezpośredniej sferze wpływów zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego.

Setki najstarszych romańskich zabytków architektonicznych, które w każdym z tych krajów są ich najcenniejszymi historycznymi zabytkami poświadcza jedynie ich chrześcijańskie korzenie. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno przed dziesięcioma wiekami, tak i na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia naszej ery, kiedy po upadku wschodnioeuropejskich reżimów komunistycznych  dawne kraje takie jak  Polska, Węgry, Wschodnie Niemcy, Czechy i Słowacja powróciły do swych  narodowych korzeni i tradycji stając się członkami Unii Europejskiej, to właśnie etos chrześcijański i zachodnioeuropejski model demokracji stały się  fundamentami, na których odbudowano po ponurej epoce marksizmu-leninizmu wszystkie te kraje. Dziś po dwudziestu latach od tamtych przemian, kiedy w wielu z europejskich krajach poprzez ich ateizację po raz kolejny zagrożona została istotna część kulturowego dziedzictwa Europy przypominanie o jej chrześcijańskich źródłach staje się pewnego rodzaju intelektualnym obowiązkiem Europejczyków. Dzisiejsi Polacy i Węgrzy wydają się obecnie bardzo dobrymi ambasadorami tej idei.