Publikacje członków OŁ KSD

Adam Świątek - QUO VADIS ROKU HENRYKA SIENKIEWICZA ?

18 grudnia 2015 r. Senat RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016  Rokiem Henryka Sienkiewicza, w której „zwraca się do organów państwa i instytucji społeczeństwa obywatelskiego, by swojej działalności w roku 2016 uwzględniły potrzebę popularyzacji twórczości Henryka Sienkiewicza”.

Niestety, w ślad za tą doniosłą uchwałą nie powołano np. komitetu obchodów Roku H. Sienkiewicza, jako organu wykonawczego zajmującego się promocją twórczości Noblisty, gromadzącego informacje o wydarzeniach związanych z tym Rokiem. Owszem, jest na stronie Senatu podany adres e-mailowy, na który można przesyłać informacje o wydarzeniach „sienkiewiczowskich”. Ale bez intensywnej akcji promocyjnej tego Roku – to jak on ma się odbić  echem w 40-tysięcach sołectw w Polsce ?

Ostatnio pracownicy placówek dyplomatycznych w Polsce poszukiwali w Warszawie w języku angielskim QUO VADIS. Bezskutecznie. I stawiają proste pytanie: czy Polacy mają
jakiś pomysł na to, aby w Roku Sienkiewicza jego dzieła były dostępne dla obcokrajowców
mieszkających i pracujących choćby w Warszawie ? Może warto pomyśleć o takim rozwią-zaniu, aby w któreś księgarni warszawskiej można było kupić dzieła H. Sienkiewicza, a zwłaszcza QUO VADIS, w językach obcych. Może warto zachęcić którąś kawiarnię, aby raz w tygodniu było „spotkanie z Sienkiewiczem”, polegające na czytaniu fragmentów jego twórczości.

Te spostrzeżenia prowadzą nas  już do postawienia pytania o zasadność powoła-nia „narodowego centrum informacji i promocji Polski”. Tę potrzebę można zilustrować choćby obchodami 1050-tej rocznicy Chrztu Polski. Tak bardzo przydałaby się solidna publikacja – także w j. angielskim – poświęcona najważniejszym wydarzeniom tego okresu, aby można było ją wręczać jako swoistą wizytówkę naszych dziejów zarówno instytucjom zagranicznym jak i obywatelom innych państw, pragnących poznać naszą historię. A znakomitym wstępem do takiej publikacji może być Orędzie Prezydenta RP, wygłoszone przed Zgromadzeniem Narodowym w Poznaniu. I można tylko wyobrazić sobie, jak cenną pomoc zyskaliby Rodacy mieszkający poza granicami Polski, przekazujący taką publikację swoim bliskim w ich krajach osiedlenia !

Niedawno jeden z moich młodych sąsiadów, przygotowujący się do udziału w ŚDM,
podzielił się ze mną swoim marzeniem. Mówił, że gdyby tak na zakończenie ŚDM Prezydent
RP wręczył Ojcu Świętemu Franciszkowi elegancko wydane QUO VADIS, gdyby obecni na ŚDM  biskupi otrzymali QUO VADIS, a z rąk młodych Polaków ich rówieśnicy uczestni-czący w ŚDM także otrzymaliby tę powieść, to wszyscy z ziemi  św. Jana Pawła II wyszliby z pytaniem: QUO VADIS  Kościele młodych ?

Papież Franciszek otrzymałby cenne wsparcie: piękny opis  życia i męczeństwa chrześcijan w Rzymie pierwszych dziesięcioleci. A świat poznałby jednego z wielkich polskich pisarzy, noblistę, którego życie i dzieło, wiara i czyn, wpisały się złotymi zgłoskami w 1050-letnią historię naszych dziejów, naszej państwowości, ale także uczył inne narody miłości do Boga i ludzi.

Należy zatem żywić nadzieję, że Dostojni Senatorowie RP pochylą się nad wnioskami
płynącymi z przebiegu Roku H. Sienkiewicza  w I kwartale 2016 r., powołując do istnienia
KOMITET OBCHODÓW ROKU  H.SIENKIEWICZA. I będzie można przynajmniej w Stolicy dostać QUO VADIS w językach obcych; a zostało przetłumaczone na ponad 50 języków.

27.04.2016 r.


Autor jest członkiem KSD, pragnącym zachować anonimowość.