Publikacje polecane

Demokratyczne iluzje

Według ogłoszonych niedawno badań, 33 procent Polaków chciałoby „dyktatury” podczas gdy reszta nie tylko woli demokrację, ale w dodatku twierdzi, że jest to „ustrój najlepszy z możliwych”. To bardzo smutny objaw, bo świadczy o tym, że dwie trzecie Polaków stanowią ludzie mało spostrzegawczy. Po pierwsze bowiem, demokracja nie jest żadnym „ustrojem”. Ustroje mamy dwa: monarchiczny i republikański, a różnią się one od siebie tym, kto jest uważany w każdym z nich za suwerena, tzn. osobę, która sama określa granice własnych kompetencji. W monarchii suwerenem jest monarcha, podczas gdy w ustroju republikańskim - „naród”. Jest to oczywiście populistyczny nonsens, bo „naród” żadnym suwerenem nie jest i być nie może z tego prostego powodu, że nie wyraża woli, w związku z czym, w ustroju republikańskim w imieniu „narodu” zawsze ktoś przemawia - przeważnie rozmaici, pozbawieni skrupułów ambicjonerzy, albo nawet - przestępcze gangi, jak np. - partia komunistyczna.

Demokracja jest tylko jedna z metod rekrutowania aparatu władzy w ustroju republikańskim, polegająca na powszechnym głosowaniu. Na wady tej metody wskazywało wielu myślicieli, poczynając od Arystotelesa, a kończąc na Auguście Fryderyku von Hayek, który nawet zaproponował model łagodzący nieco wady demokracji przy utrzymaniu zasady powszechnego głosowania. Jednak o braku spostrzegawczości 2/3 polskiego społeczeństwa świadczy dopiero przekonanie, że demokracja jest metodą najlepszą z możliwych. Nie zauważają bowiem takiego słonia w menażerii, jak Unia Europejska. Unia Europejska szermuje demokratyczną retoryką aż do obrzydzenia - ale rzut oka na europejskie instytucje pokazuje, że żadna z nich, a zwłaszcza te, które posiadają rzeczywistą władzę - nie jest rekrutowana przy pomocy metody demokratycznej, tylko - przy pomocy niedemokratycznej metody kooptacji. Rada Europejska, - organ prawotwórczy UE - jest dobierany metodą kooptacji, podobnie jak Komisja Europejska - organ władzy wykonawczej UE - jest tworzona metodą kooptacji. W powszechnym głosowaniu wybierany jest tylko Parlament Europejski, a wiec organ, który żadnej realnej władzy nie ma i służy przede wszystkim stworzeniu wrażenia, jakoby niemiecki twór biurokratycznego internacjonału: Unia Europejska - była strukturą demokratyczną.

Stanisław Michalkiewicz

za:http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=2219 (kn)