Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje polecane

Demokratyczne iluzje

Według ogłoszonych niedawno badań, 33 procent Polaków chciałoby „dyktatury” podczas gdy reszta nie tylko woli demokrację, ale w dodatku twierdzi, że jest to „ustrój najlepszy z możliwych”. To bardzo smutny objaw, bo świadczy o tym, że dwie trzecie Polaków stanowią ludzie mało spostrzegawczy. Po pierwsze bowiem, demokracja nie jest żadnym „ustrojem”. Ustroje mamy dwa: monarchiczny i republikański, a różnią się one od siebie tym, kto jest uważany w każdym z nich za suwerena, tzn. osobę, która sama określa granice własnych kompetencji. W monarchii suwerenem jest monarcha, podczas gdy w ustroju republikańskim - „naród”. Jest to oczywiście populistyczny nonsens, bo „naród” żadnym suwerenem nie jest i być nie może z tego prostego powodu, że nie wyraża woli, w związku z czym, w ustroju republikańskim w imieniu „narodu” zawsze ktoś przemawia - przeważnie rozmaici, pozbawieni skrupułów ambicjonerzy, albo nawet - przestępcze gangi, jak np. - partia komunistyczna.

Demokracja jest tylko jedna z metod rekrutowania aparatu władzy w ustroju republikańskim, polegająca na powszechnym głosowaniu. Na wady tej metody wskazywało wielu myślicieli, poczynając od Arystotelesa, a kończąc na Auguście Fryderyku von Hayek, który nawet zaproponował model łagodzący nieco wady demokracji przy utrzymaniu zasady powszechnego głosowania. Jednak o braku spostrzegawczości 2/3 polskiego społeczeństwa świadczy dopiero przekonanie, że demokracja jest metodą najlepszą z możliwych. Nie zauważają bowiem takiego słonia w menażerii, jak Unia Europejska. Unia Europejska szermuje demokratyczną retoryką aż do obrzydzenia - ale rzut oka na europejskie instytucje pokazuje, że żadna z nich, a zwłaszcza te, które posiadają rzeczywistą władzę - nie jest rekrutowana przy pomocy metody demokratycznej, tylko - przy pomocy niedemokratycznej metody kooptacji. Rada Europejska, - organ prawotwórczy UE - jest dobierany metodą kooptacji, podobnie jak Komisja Europejska - organ władzy wykonawczej UE - jest tworzona metodą kooptacji. W powszechnym głosowaniu wybierany jest tylko Parlament Europejski, a wiec organ, który żadnej realnej władzy nie ma i służy przede wszystkim stworzeniu wrażenia, jakoby niemiecki twór biurokratycznego internacjonału: Unia Europejska - była strukturą demokratyczną.

Stanisław Michalkiewicz

za:http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=2219 (kn)

Copyright © 2017. All Rights Reserved.