Publikacje polecane

Orędzia i życzenia na czas WIELKANOCY od naszych Pasterzy.

Prymas Polski: Przekazujmy pamięć o zmartwychwstałym Panu tym, którzy wciąż czekają

– Nosimy w sobie dar nowego życia w Chrystusie. A nasza pamięć o zwycięstwie miłości nad nienawiścią, przebaczenia nad zemstą, troski nad obojętnością jest pamięcią o zmartwychwstałym Panu. Zanieśmy ją dziś do naszych domów, do naszych wspólnot. Dzielmy się nią z tymi, których dziś spotkamy przy świątecznym stole. Przekazujmy tym, którzy na nią wciąż czekają, może jeszcze nieufni, może zagubieni, może bezradni, że przekracza ona wszelkie ich ludzkie wyobrażenia i oczekiwania – powiedział podczas mszy św. rezurekcyjnej Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Metropolita gnieźnieński przewodniczył liturgii w katedrze gnieźnieńskiej. W homilii odwołał się do książki kard. Luisa Antonio Tagle „Ludzie Wielkiej Nocy”, w której metropolita Manili podpowiada, że w rozpoznawaniu wiary w Zmartwychwstanie ważne są dwie rzeczy: pamięć i przypominanie.

– Święty Piotr nie odwołuje się do jakiś atrakcyjnych powiedzeń Jezusa, które powinny zapaść nam w pamięć. Nie odwołuje się do idei czy abstrakcyjnych pojęć, które objaśniał. Przywołuje na pamięć osobę i życie Jezusa. Przywołuje wydarzenia, Jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie – podkreślił Prymas Polski dopowiadając, że wiara nie opiera się wyłącznie na wzniosłych naukach i rozmyślaniu nad oryginalnością tego, co mówił Jezus.

Arcybiskup Polak przypomniał, że apostołowie inaczej wyobrażali sposób działania Pana Boga. Jak dodał, ten, proponowany przez Jezusa zdawał się lichy i nieodpowiedni. – Nie tak wyobrażali sobie potęgę i panowanie Boga. Nie tak wyobraża sobie ten świat moc i siłę, która zdolna jest ocalać i przemieniać. Ale taka jest właśnie logika Boża. Nie opiera się na ludzkich sukcesach i zwycięstwach. Nie przemawia potęgą, która pragnie innych zmiażdżyć. On nie przestaje cicho pukać do drzwi naszych serc i jeśli je otworzymy, powoli czyni nas widzącymi – mówił.

za:telewizjarepublika.pl/prymas-polski-przekazujmy-pamiec-o-zmartwychwstalym-panu-tym-ktorzy-wciaz-czekaja,31319.html


***

Życzenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

Umiłowani Archidiecezjanie!

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?”– z tym pytaniem zwrócili się dwaj mężowie w lśniących szatach do przestraszonych i bezradnych kobiet, które w pierwszy dzień tygodnia udały się z wonnościami do Chrystusowego grobu. I zaraz potem jednoznacznie stwierdzili: „Nie ma Go tutaj: zmartwychwstał!” (por. Łk 24, 1-6).

Od prawie dwóch tysięcy lat właśnie te słowa aniołów rozgłasza Kościół całemu światu. 1050. lat temu przyjął je za prawdę książę Polan Mieszko I. Ponieważ uwierzył w Zmartwychwstałego Chrystusa, odrzucił pogańskich bożków i przyjął chrzest święty. Wielkanoc, którą w tym roku przeżywamy, jest czasem szczególnie radosnego „Alleluja!”, ponieważ dzięki decyzji Mieszka I zarówno on sam, jak i cały nasz naród, w tym również my sami wkroczyliśmy „w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (por. Rz 6, 4).

Drodzy Siostry i Bracia!

„W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy!”, dziękując Bogu za Pana naszego Jezusa Chrystusa, który poprzez swoje zmartwychwstanie zwyciężył grzech i śmierć i okazał nam swoje miłosierdzie.


Z serdecznym błogosławieństwem na te Wielkanocne Dni

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Łódź, Wielkanoc 2016

za:archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=6193b9da45b965b346d2b23372bd6e2d

***

Abp Hoser: Zmartwychwstanie pokonało grzech i śmierć

Arcybiskup Henryk Hoser koncelebrował Liturgię Wigilii Paschalnej w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Podczas liturgii podkreślał, że radość ze zmartwychwstania pańskiego powinna leżeć u podstaw życia chrześcijanina.

Jak podkreślał arcybiskup Hoser, zmartwychwstanie Chrystusa sprawiło, że grzech i śmierć zostały pokonane, a cierpienie nabrało sensu. Hoser zaznaczał, że poprzez cierpienie można dotrzeć do prawdziwej radości ze zmartwychwstania i wiary chrześcijańskiej. Jak przypominał, Jan Paweł II nazywał to "Ewangelią cierpienia".

Jak dodawał, ciesząc się Dobrą Nowiną o zmartwychwstaniu jesteśmy w stanie być lepszymi ludźmi życzliwie patrzącymi na innych. Wiara w zmartwychwstanie pozwala nam widzieć w nich obecność Stwórcy.

Tym sposobem każdy chrześcijanin powinien przede wszystkim dostrzegać dobro w drugim człowieku, a następnie robić wszystko by zmniejszyć zło, które dostrzega. Jak mówił Hoser, nie powinien on przy tym obgadywać, oczerniać, czy lżyć.

Zaproszenie Chrystusa do naszego życia i zwrócenie się w jego kierunku może prawdziwie zmienić nasze życie - mówił arcybiskup.

Nawiązując do wyrzeczenia się pokus i Szatana oraz wyznania wiary i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, jakie ma miejsce w noc paschalną, Hoser retorycznie pytał, na ile owe przyrzeczenia pozostają w naszym życiu i czy kierujemy się nimi, podejmując codzienne decyzje. Jednym słowem - czy Zmartwychwstały Chrystus towarzyszy nam każdego dnia.

za:www.fronda.pl/a/abp-hoser-zmartwychwstanie-pokonalo-grzech-i-smierc,68686.html