Publikacje członków OŁ KSD

x. dr Waldemar Kulbat: Odpowiedzią jest świętość

Obojętność, zaniedbanie praktyk religijnych, prymitywny antyklerykalizm, mają swoje konsekwencje w stępieniu wrażliwości, niechęci do sacrum i ludzi wierzących, a nawet w ogólnie dostrzegalnym  zdziczeniu obyczajów. Publicyści, naukowcy i duszpasterze zastanawiają się nad negatywnymi przemianami  społeczeństwa szukając środków zaradczych. Kościół, jak zwykle przychodzi z właściwymi mu środkami natury duchowej. 19 czerwca br. Ojciec św. Benedykt XVI otwiera rok duszpasterski pod znakiem św. Jana Vianney`a, skromnego proboszcza niewielkiej wioski zagubionej w XIX-wiecznej Francji. Co było niezwykłego w życiu tego biednego księdza i czym mógłby on nas dzisiaj zainspirować i ubogacić? Niedawno wydana szczegółowa biografia ukazuje tajemnicę jego życia. Przebiega ono w zlaicyzowanej, porewolucyjnej Francji, pośród zdemoralizowanych przez systematyczną walkę z religią ludzi, wystawionych na pokusę alkoholizmu, prymitywnych pokus i rozrywek. A jednak ci ludzie bardzo szybko odkrywają tajemnicę świętości kapłana. Źródłem jego przyciągającej siły jest nieustanna adoracyjna modlitwa i więź z Bogiem. Autentyczność i niezwykła ofiarność, ubóstwo,  gorliwość w głoszeniu słowa Bożego i troska o dusze, poświęcenie wobec przybywających z całego kraju penitentów poświadczają wiarygodność jego posługi. To wszystko dokonuje się pośród prześladowań, plotek, fałszywych oskarżeń, krytyk, a nawet pośród dręczenia przez złego ducha. Do tej zagubionej wioski przybywają ogromne rzesze, a ludzie skłóceni z Bogiem i z sobą, na sam jego widok i dźwięk jego słów odzyskują wiarę i pokój serca.
Życie św. Jana Vianney`a i jego przykład niech będą wsparciem także dla naszych księży, często niezrozumianych, krzywdzonych przez złe słowo, utwierdzając wiarę w  możliwość nawrócenia i zwycięstwo dobra.
Ks. Waldemar Kulbat / wkulbat.pl/