Polecane

19 października – Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Odznaczenia od prezydenta z okazji Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

Dzień ten ma być wyrazem hołdu dla duchownych, którzy swoją postawą „dawali wyraz wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej”.

W 2018 roku Sejm uchwalił ustawę ustanawiającą Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Jest on obchodzony 19 października jako święto państwowe uchwalone w hołdzie „bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski”. Na datę ich upamiętnienia wybrano 19 października – tego dnia w 1984 roku funkcjonariusze SB uprowadzili księdza Jerzego Popiełuszkę, którego później okrutnie torturowali i zamordowali.

za:radioniepokalanow.plh/

***

Odznaczenia od prezydenta z okazji Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

Dziś, w rocznicę męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Z tej okazji w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia wybitnym duchownym odznaczeń państwowych

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych w Rezydencji Prezydenta w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych osobom duchownym. "Trzeba było niezwykłej, heroicznej nadziei, aby i w ukryciu, i jawnie, dobitnym słowem i śmiałym czynem tworzyć przestrzeń wolności dla gnębionych rodaków. Trzeba było wielkiej wiary, aby przekonywać, że jeszcze powróci Rzeczpospolita wolna i suwerenna; że warto nie szczędzić modlitwy, pracy i zaangażowania społecznego, aby odrodziła się Polska honorująca swoją tysiącletnią, zakorzenioną w chrześcijaństwie tożsamość, kulturę i tradycję" - napisał do odznaczonych prezydent Andrzej Duda.

Aktu dekoracji – w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – dokonała Minister Grażyna Ignaczak-Bandych.

Do uczestników wydarzenia list skierował prezydent Andrzej Duda. Podkreślając oficjalny, państwowy charakter tego święta, wskazał, że jest ono odpowiednim sposobem uczczenia dokonań duchownych gotowych do najwyższych poświęceń w pokojowej walce o prawdę, sprawiedliwość i wolność dla wszystkich Polaków, także niewierzących.

– Duchowni Niezłomni toczyli tę walkę w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz w Polsce powojennej, kiedy upadek komunizmu mógł się wydawać jedynie odległym obiektem marzeń. Trzeba było niezwykłej, heroicznej nadziei, aby i w ukryciu, i jawnie, dobitnym słowem i śmiałym czynem tworzyć przestrzeń wolności dla gnębionych rodaków. Trzeba było wielkiej wiary, aby przekonywać, że jeszcze powróci Rzeczpospolita wolna i suwerenna; że warto nie szczędzić modlitwy, pracy i zaangażowania społecznego, aby odrodziła się Polska honorująca swoją tysiącletnią, zakorzenioną w chrześcijaństwie tożsamość, kulturę i tradycję. Ci mężni kapłani katoliccy, ale też duchowni innych wyznań chrześcijańskich mieli szczególny udział w sukcesie przemian demokratycznych – których początkiem, istotą i główną siłą napędową był przecież stan serc i umysłów szerokich rzesz Polaków – napisał Andrzej Duda.

Wskazał na ważną rolę kapłanów, którzy za swoją niezłomność zapłacili życiem, wymieniając św. Maksymiliana Kolbe, Jana Krenzela i Teodora Walentę, Stanisława Dobrzańskiego, Michała Czartoryskiego, Władysława Gurgacza i Stefana Niedzielaka, a także duszpasterzy środowisk opozycji demokratycznej oraz upominających się o wolność robotników, uczniów i studentów – bł. Jerzego Popiełuszko, Stanisława Suchowolca, Sylwestera Zycha. "Nazistowscy i komunistyczni kaci sądzili, że uśmiercenie tych kapłanów oznaczało koniec lub znaczące osłabienie ich oddziaływania na dusze i sumienia Polaków. Stało się dokładnie odwrotnie. Te męczeńskie świadectwa wierności Bogu i Polsce nigdy nie będą zapomniane" - podkreślił prezydent.

– Dzisiaj w miejscu, które tak silnie związane jest z historią zmagań o Polskę niepodległą, w nieco ponad miesiąc po wyniesieniu na ołtarze Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, otrzymują odznaczenia państwowe duchowni, którzy położyli wybitne zasługi dla Ojczyzny oraz dla wspólnoty wierzących. Ekscelencje, Czcigodni Księża, proszę o przyjęcie uroczystych gratulacji. W imieniu wolnej Rzeczypospolitej z serca dziękuję za Waszą prawość, poświęcenie i hart ducha. Za msze święte w intencji Ojczyzny i płomienne, krzepiące kazania, za towarzyszenie ludziom Solidarności, a szczególnie strajkującym, internowanym, uwięzionym i prześladowanym. Dziękuję za udzielanie schronienia działaczom antykomunistycznym, użyczanie pomieszczeń parafialnych twórcom prasy podziemnej i autorom niezależnych koncertów, spektakli i wykładów, za ich wspieranie w wymiarze duchowym, materialnym i organizacyjnym. Proszę o przyjęcie wyrazów najwyższego uznania za inspirującą, nieugiętą postawę w obliczu szykan i nacisków komunistycznej policji politycznej. Dziękuję też za opiekę nad harcerzami, za wytrwałą, odważną obronę praw wierzących w miastach i na wsiach, za otwartość i serce wobec tych, którzy, choć odlegli od wiary, włączali się w patriotyczne inicjatywy – oraz za wszelkie inne dobro, które wyświadczyliście i do dzisiaj ofiarowujecie swoim bliźnim – mówił Andrzej Duda o uhonorowanych dziś duchownych.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono ks. Henryka Rykałę. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski: ks. Tadeusza Farysia, ks. Wacława Lewkowicza, ks. Waldemara Szczurowskiego. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznano ks. Piotrowi Żuberekowi.

Za zasługi dla Niepodległej Medalem Stulecia Odzyskanej niepodległości odznaczeni zostali: bp Edward Frankowski, ks. Dariusz Kaliński, ks. Marek Łabuda, ks. Alfred Mąka, ks. Piotr Płonka.

Pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski odznaczono ks. Bogdana Jaworka, natomiast Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski: bp. Kazimierza Ryczana. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – ks. Józefa Schabowskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – ks. Franciszka Karabułę.

4 października 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę, na mocy której 19 października stał się świętem państwowym, Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Odtąd w każdą rocznicę męczeńskiej śmierci bł. Księdza Jerzego Popiełuszki oddawany jest szczególnie uroczysty hołd duszpasterzom, którzy, jak napisano w uzasadnieniu ustawy, "dawali wyraz swojej wierze (...), ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej (...)".

za:opoka.news