Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

19 października – Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Odznaczenia od prezydenta z okazji Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

Dzień ten ma być wyrazem hołdu dla duchownych, którzy swoją postawą „dawali wyraz wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej”.

W 2018 roku Sejm uchwalił ustawę ustanawiającą Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Jest on obchodzony 19 października jako święto państwowe uchwalone w hołdzie „bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski”. Na datę ich upamiętnienia wybrano 19 października – tego dnia w 1984 roku funkcjonariusze SB uprowadzili księdza Jerzego Popiełuszkę, którego później okrutnie torturowali i zamordowali.

za:radioniepokalanow.plh/

***

Odznaczenia od prezydenta z okazji Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

Dziś, w rocznicę męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Z tej okazji w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia wybitnym duchownym odznaczeń państwowych

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych w Rezydencji Prezydenta w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych osobom duchownym. "Trzeba było niezwykłej, heroicznej nadziei, aby i w ukryciu, i jawnie, dobitnym słowem i śmiałym czynem tworzyć przestrzeń wolności dla gnębionych rodaków. Trzeba było wielkiej wiary, aby przekonywać, że jeszcze powróci Rzeczpospolita wolna i suwerenna; że warto nie szczędzić modlitwy, pracy i zaangażowania społecznego, aby odrodziła się Polska honorująca swoją tysiącletnią, zakorzenioną w chrześcijaństwie tożsamość, kulturę i tradycję" - napisał do odznaczonych prezydent Andrzej Duda.

Aktu dekoracji – w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – dokonała Minister Grażyna Ignaczak-Bandych.

Do uczestników wydarzenia list skierował prezydent Andrzej Duda. Podkreślając oficjalny, państwowy charakter tego święta, wskazał, że jest ono odpowiednim sposobem uczczenia dokonań duchownych gotowych do najwyższych poświęceń w pokojowej walce o prawdę, sprawiedliwość i wolność dla wszystkich Polaków, także niewierzących.

– Duchowni Niezłomni toczyli tę walkę w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz w Polsce powojennej, kiedy upadek komunizmu mógł się wydawać jedynie odległym obiektem marzeń. Trzeba było niezwykłej, heroicznej nadziei, aby i w ukryciu, i jawnie, dobitnym słowem i śmiałym czynem tworzyć przestrzeń wolności dla gnębionych rodaków. Trzeba było wielkiej wiary, aby przekonywać, że jeszcze powróci Rzeczpospolita wolna i suwerenna; że warto nie szczędzić modlitwy, pracy i zaangażowania społecznego, aby odrodziła się Polska honorująca swoją tysiącletnią, zakorzenioną w chrześcijaństwie tożsamość, kulturę i tradycję. Ci mężni kapłani katoliccy, ale też duchowni innych wyznań chrześcijańskich mieli szczególny udział w sukcesie przemian demokratycznych – których początkiem, istotą i główną siłą napędową był przecież stan serc i umysłów szerokich rzesz Polaków – napisał Andrzej Duda.

Wskazał na ważną rolę kapłanów, którzy za swoją niezłomność zapłacili życiem, wymieniając św. Maksymiliana Kolbe, Jana Krenzela i Teodora Walentę, Stanisława Dobrzańskiego, Michała Czartoryskiego, Władysława Gurgacza i Stefana Niedzielaka, a także duszpasterzy środowisk opozycji demokratycznej oraz upominających się o wolność robotników, uczniów i studentów – bł. Jerzego Popiełuszko, Stanisława Suchowolca, Sylwestera Zycha. "Nazistowscy i komunistyczni kaci sądzili, że uśmiercenie tych kapłanów oznaczało koniec lub znaczące osłabienie ich oddziaływania na dusze i sumienia Polaków. Stało się dokładnie odwrotnie. Te męczeńskie świadectwa wierności Bogu i Polsce nigdy nie będą zapomniane" - podkreślił prezydent.

– Dzisiaj w miejscu, które tak silnie związane jest z historią zmagań o Polskę niepodległą, w nieco ponad miesiąc po wyniesieniu na ołtarze Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, otrzymują odznaczenia państwowe duchowni, którzy położyli wybitne zasługi dla Ojczyzny oraz dla wspólnoty wierzących. Ekscelencje, Czcigodni Księża, proszę o przyjęcie uroczystych gratulacji. W imieniu wolnej Rzeczypospolitej z serca dziękuję za Waszą prawość, poświęcenie i hart ducha. Za msze święte w intencji Ojczyzny i płomienne, krzepiące kazania, za towarzyszenie ludziom Solidarności, a szczególnie strajkującym, internowanym, uwięzionym i prześladowanym. Dziękuję za udzielanie schronienia działaczom antykomunistycznym, użyczanie pomieszczeń parafialnych twórcom prasy podziemnej i autorom niezależnych koncertów, spektakli i wykładów, za ich wspieranie w wymiarze duchowym, materialnym i organizacyjnym. Proszę o przyjęcie wyrazów najwyższego uznania za inspirującą, nieugiętą postawę w obliczu szykan i nacisków komunistycznej policji politycznej. Dziękuję też za opiekę nad harcerzami, za wytrwałą, odważną obronę praw wierzących w miastach i na wsiach, za otwartość i serce wobec tych, którzy, choć odlegli od wiary, włączali się w patriotyczne inicjatywy – oraz za wszelkie inne dobro, które wyświadczyliście i do dzisiaj ofiarowujecie swoim bliźnim – mówił Andrzej Duda o uhonorowanych dziś duchownych.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono ks. Henryka Rykałę. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski: ks. Tadeusza Farysia, ks. Wacława Lewkowicza, ks. Waldemara Szczurowskiego. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznano ks. Piotrowi Żuberekowi.

Za zasługi dla Niepodległej Medalem Stulecia Odzyskanej niepodległości odznaczeni zostali: bp Edward Frankowski, ks. Dariusz Kaliński, ks. Marek Łabuda, ks. Alfred Mąka, ks. Piotr Płonka.

Pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski odznaczono ks. Bogdana Jaworka, natomiast Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski: bp. Kazimierza Ryczana. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – ks. Józefa Schabowskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – ks. Franciszka Karabułę.

4 października 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę, na mocy której 19 października stał się świętem państwowym, Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Odtąd w każdą rocznicę męczeńskiej śmierci bł. Księdza Jerzego Popiełuszki oddawany jest szczególnie uroczysty hołd duszpasterzom, którzy, jak napisano w uzasadnieniu ustawy, "dawali wyraz swojej wierze (...), ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej (...)".

za:opoka.news

Copyright © 2017. All Rights Reserved.