Piętnują komunizm

LITWA W przeciwieństwie do polskiej policji, która nie zwraca uwagi na promowanie sowieckiej symboliki m.in. na pochodach pierwszomajowych , funkcjonariusze litewskiej Służby Granicznej poważnie traktują obowiązujące na terenie tego kraju prawo, zabraniające propagowania totalitaryzmów.
Po raz pierwszy po odzyskaniu przez Litwę niepodległości Straż Graniczna zatrzymała rosyjski pociąg, którym jechało 200 obywateli tego kraju, gdy celnicy zauważyli, że na jego wagonach znajdują się plakaty z sierpem i młotem na czerwonym tle. Było to w punkcie kontroli granicznej w Kybartai. Gdy kierowniczka składu została poinformowana, że z tego powodu pociąg nie będzie wpuszczony na terytorium Litwy, plakaty zdjęto, a następnie pociąg został przepuszczony przez granicę


za:http://gpcodziennie.pl/30027-pietnuja-komunizm.html#.U3cxNShTr84