Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

RPO Bodnar broni homoterroru w polskich szkołach! "Niepokoi" się kontrolami w szkołach, które wzięły udział w akcji "Tęczowy Piątek"

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystosował list do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Pyta w nim o prawne podstawy kontroli szkół, które zdecydowały się na uczestnictwo w akcji "Tęczowy Piątek". Jak widać, w całym procesie wychowawczym dziecka, rodzic ma do powiedzenia coraz mniej...

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapowiedziała kontrole w szkołach, które wzięły udział w "Tęczowym Piątku". Celem akcji jest "promocja tolerancji i zapobieganie aktom przemocy wobec osób nieheteronormatywnych w środowisku szkolnym". Udział w akcji wzięło ponad 200 szkół w całej Polsce. Za udział, placówki otrzymały nawet plakaty, a także "tęczowe gadżety".

Ministerstwo jasno zapowiedziało wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec wszystkich dyrektorów, którzy zadeklarowali udział w akcji bez pisemnej zgody rodziców uczniów i zgłoszenia akcji w kuratorium.

Takie działanie minister Zalewskiej zaniepokoiło RPO Adama Bodnara. Ten wystosował list, w którym pyta o podstawy prawne kontroli szkół uczestniczących w akcji "Tęczowy Piątek". Prosi też o  przedstawienie zestawienia planowanych i zrealizowanych już czynności oraz przesłanie dokumentacji kontroli.

- Inicjatywa „Tęczowego piątku" wywoływała obawy, że jej rzeczywistym, a jednocześnie ukrytym celem, ma być „promocja" wśród uczniów zachowań i postaw stereotypowo przypisywanych środowisku osób LGBT.  Jakkolwiek trudno odnosić się do takich zarzutów, to należy przypomnieć, jaki jest realny skutek braku prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach. Jest nim postępująca nietolerancja dla „inności" i nieprzystawania do przyjętej „normy" – czytamy w liście.

Sprawę sprzeciwu RPO Bodnara ws. kontroli w szkołach zaalarmował prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski.

/.../
za:telewizjarepublika.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.