Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Komu służy Dworak?

List podróżnika Wojciecha Cejrowskiego do Jana Dworaka, przewodniczącego KRRiT:
Panie Przewodniczący, od września 2012 roku wystosowałem do KRRiT trzy oficjalne pisma z żądaniem przyznania Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym „multipleksie” oraz z pytaniem, czy służył Pan w przeszłości władzy komunistycznej jako tajny współpracownik. Warszawa, 3.04.2013 r.

Jan Dworak

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 WarszawaPanie Przewodniczący,

od września 2012 roku wystosowałem do KRRiT trzy oficjalne pisma z żądaniem przyznania Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym „multipleksie” oraz z pytaniem, czy służył Pan w przeszłości władzy komunistycznej jako tajny współpracownik. Mimo że były to pisma formalne, nie otrzymałem urzędowej odpowiedzi na moje pytanie.

W związku z tym składam skargę do KRRiT, powołując się na art. 227 kpa, który mówi, że „przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw”.

Jako urzędnik państwowy ma Pan obowiązek odpowiadania na tego typu pytania. Pracuje Pan na usługach społeczeństwa, a nie w prywatnej firmie. Zwlekanie z odpowiedzią czy po prostu ignorowanie oficjalnych pism od obywateli jest nie tylko niestosowne, ale przede wszystkim niezgodne z prawem. Wobec braku oficjalnej odpowiedzi ponawiam pytanie: Czy był Pan tajnym współpracownikiem władzy komunistycznej?

Proszę też KRRiT o rozpatrzenie mojej skargi i pisemne poinformowanie mnie o konsekwencjach, jakie poniesie Przewodniczący KRRiT Pan Jan Dworak w związku ze swoimi zaniedbaniami.Wojciech Cejrowski


Kopię dokumentu przesyłam do Radia Maryja z prawem do upublicznienia.


za:www.naszdziennik.pl (pkn)

Copyright © 2017. All Rights Reserved.