Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

św. Jan Paweł II do Polaków

Polska Federacja Ruchów Ochrony Życia do premiera Tuska
Sz. Pan

Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej PolskiejW imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zwracamy się do Pana Premiera o przyjęcie naszych przedstawicieli i zapoznanie się z naszą opinią w sprawie ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Stambuł 11.VI.2011). O rozmowę w tej sprawie zabiegaliśmy już przed podpisaniem tej Konwencji, co miało miejsce w grudniu 2012 r., lecz na naszą prośbą w tej sprawie nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

W dniu 5 marca br. spotkał się Pan Premier z przedstawicielkami stowarzyszenia „Kongres Kobiet”, które opowiada się za wprowadzeniem w życie tej Konwencji i wyraził Pan opinię, że rząd niebawem skieruje do Sejmu wniosek o jej ratyfikację.

Nie rozumiemy dlaczego w tej, tak ważnej, sprawie konsultacje prowadzone są jedynie z feministycznym stowarzyszeniem, które zrzesza niewielki procent kobiet polskich. Dlaczego nie są konsultowane inne organizacje, w tym te, które publicznie wypowiedziały się przeciw jej podpisaniu?

Choć jesteśmy niezwykle uwrażliwieni na problem przemocy wobec kobiet, opowiadamy się przeciw tej Konwencji, ponieważ tylko z nazwy mówi ona o przemocy. Faktyczna jej treść dotyczy wprowadzenia głębokich zmian społecznych, w których rodzina, małżeństwo, tradycja, wpływ rodziców na wychowanie dzieci, mają zostać, mówiąc językiem Konwencji, „wykorzenione”.

Warto też podkreślić, że Konwencja ta nie wprowadza żadnych nowych rozwiązań, jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy. Kilka lat temu prawo w tym zakresie było nowelizowane i wówczas kierowany przez Pana Rząd twierdził, że wprowadza optymalne rozwiązania. Tymczasem Konwencja uznaje za strukturalne źródło opresji względem kobiet ład społeczny, oparty na fundamencie kultury judeo-chrześcijańskiej, małżeństwie i rodzinie oraz tradycji. Rozwiązania zawarte w dokumencie mają charakter inżynierii społecznej, nastawionej na głębokie zmiany społeczne nieliczące się z opiniami ludzi i społeczności. Ze znanych nam opinii prawnych wynika, że narusza ona konstytucyjne zasady ochrony małżeństwa i rodziny (art. 18), prawo rodziców do wychowania swoich dzieci (art. 48. 1), prawo do równego traktowania kobiet i mężczyzn (art. 32.1) oraz suwerenność naszego kraju co do spraw związanych z moralnością i etyką.

Problem jest zatem niezmiernie poważny a ograniczanie konsultacji do jednego środowiska i przyspieszanie decyzji o jej ratyfikacji, nieuzasadnione.Z poważaniemW imieniu Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
dr Paweł Wosicki  - prezes

Poznań, 19 marca 2014 r.

Do wiadomości:
środki masowego przekazuCopyright © 2017. All Rights Reserved.