Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Europejskie wzorce sprawiedliwych sądów

W Europie sposoby powoływania sędziów Sądów Najwyższych oraz nominowania członków krajowych rad sądowniczych w zależności od kraju mogą dramatycznie się różnić. Decyzje te mogą w całości podlegać kompetencjom polityków, jak to ma miejsce w Niemczech, albo

zależeć od głosu środowisk prawniczych oraz sędziowskich, czego przykładem jest Dania.

Wczoraj w Brukseli Komisja Europejska po swoim posiedzeniu przedstawiła stanowisko na temat reformy polskiego sądownictwa. Na spotkaniu sprawa została poruszona m.in. przez wiceszefa KE Fransa Timmermansa, pochodzącego z Holandii. – W wypadku odwołania sędziów SN lub przeniesienia ich w stan spoczynku, KE jest gotowa uruchomić art. 7 traktatu unijnego – grzmiał holenderski polityk.

W ojczyźnie wiceszefa KE sędziowie do Sądu Najwyższego (Hoge Raad der Nederlanden) powoływani są dekretem królewskim na wniosek izby niższej holenderskiego parlamentu Stanów Generalnych (Tweede Kamer) z listy zaprezentowanej przez samych członków SN. Wspomniana lista składa się z trzech kandydatów. Sędziowie nie są wymienialni, pełnią swoją funkcję do 70. roku życia, po czym przechodzą na obowiązkową emeryturę.

Kraje nordyckie

W Norwegii członków Sądu Najwyższego wybiera Rada Państwa (Kongen i Statsrad). Składa się ona z premiera oraz co najmniej siedmiu członków nominowanych przez króla. Obraduje raz w tygodniu w pałacu królewskim w imieniu i pod przewodnictwem króla. Zatem to król Norwegii oficjalnie wymieniany jest jako osoba nominująca członków SN, ale w praktyce jest to rząd. Sędziowie, podobnie jak w Holandii, sprawują urząd do 70. roku życia i są niewymienialni.

W Danii sędziów Sądu Najwyższego dożywotnio mianuje monarcha na zalecenie ministra sprawiedliwości zgodnie ze wskazaniami Rady ds. Powołań Sędziowskich (Dommerudnavnelsesradet). Zasiadających w tym ostatnim organie mianuje minister sprawiedliwości na okres czterech lat. Warto jednak zaznaczyć, że osoby do nominowania do Rady ds. Powołań Sędziowskich wskazywane są przez środowiska sędziowskie. W skład tej rady wchodzi jedna osoba wskazana przez zgromadzenie ogólne Sądu Najwyższego, jedną rekomenduje też zgromadzenie ogólne sądów apelacyjnych (landsret). Prawo do przedstawienia jednego członka ma także Stowarzyszenie Duńskich Sędziów (Den Danske Dommerforening). Jedną osobę rekomenduje Naczelna Rada Adwokatów i Prawników Danii. Dwóch natomiast mają prawo wskazać podmioty pozarządowe spoza środowiska sędziowskiego Kommunernes Landsforening oraz Dansk Folkeoplysnings Samrad (DFS).

W Szwecji sędziów Sądu Najwyższego, jak i jego prezesa, powołuje minister sprawiedliwości na wniosek Rady ds. Nominacji Sędziów (Domarnämnden). Komisja ta składa się z dziewięciu członków

Pozostało 51% treści.
/.../

za: http://gpcodziennie.pl
Copyright © 2017. All Rights Reserved.