Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr-Tajemnica spowiedzi i polityka

Trwają unijne boje o stanowiska. Każde takie zdarzenie rodzi pokusę komentarza. Przyznam się jednak, że w tym wypadku chciałbym  nie ulec tej pokusie. Bo, z jednej strony jest poczucie zwycięstwa – odsunięty od urzędu został polityk, którego nazwisko już w tym momencie powinno pójść w niepamięć. Z drugiej strony

desygnowana jest Ursula von der Leyen, której bilans pozytywów i negatywów nie jest wcale taki oczywisty.

Zamiast zatem polityką europejską zajmę się poniekąd polityką amerykańską.
Aktem bowiem politycznym jest to, co zdarzyło się nie tak dawno w Kalifornii. Pomimo powoływania się na zagwarantowaną w amerykańskiej konstytucji zasadę wolności religii i sumienia, władze stanu Kalifornia zdecydowały, że księża katoliccy będą mieć w świetle prawa obowiązek ujawnianie informacji z naruszeniem tajemnicy spowiedzi. Chodzi o ustawę, która faktycznie zmusza duchownych do naruszenia tajemnicy spowiedzi pod pretekstem ochrony dzieci przed nadużyciami seksualnymi.
Stanowy Senat przegłosował  ustawę, znaną jako ustawa 360. Spośród 32 polityków tylko dwóch stanęło w obronie Kościoła i wolności religijnej, 30 było za atakiem na spowiedź.

Arcybiskup Los Angeles José H. Gomez skomentował: ”Jestem głęboko rozczarowany dzisiejszym głosowaniem senatu nad ustawą 360. Mam ciągle nadzieję, że możemy wzmocnić prawa o zgłaszaniu [przestępstw] celem ochrony bezpieczeństwa dzieci, jednocześnie szanując świętość spowiedzi”.

Arcybiskup kilka tygodni temu wystosował list, który był odczytywany w kościołach diecezji. Zbierane też były podpisy na listach protestujących przeciwko tej niesprawiedliwej ustawie.

Wspominam o tym wszystkim dlatego, że w tych dniach ukazał się inny dokument . Penitencjaria Apostolska opublikowała 1 lipca 2019 r. Notę, która potwierdza, że nigdy nie można uzależniać udzielenia rozgrzeszenia od obietnicy oddania się przez penitenta w ręce organów sprawiedliwości. Stwierdza też jednoznacznie, iż tajemnica spowiedzi nigdy i z jakiegokolwiek powodu nie może być naruszona. W dokumencie czytamy: „„Wszelkie działania polityczne lub inicjatywy ustawodawcze mająca na celu „osłabienie” nienaruszalności pieczęci sakramentalnej stanowiłaby niedopuszczalne wykroczenie przeciwko “libertas Ecclesiae” [wolności Kościoła], która nie wynika z uznania przez poszczególne państwa, ale pochodzi od Boga”.

Nota Penitencjarii Apostolskiej jednoznacznie staje w opozycji do prawa stanowionego, w tym wypadku prawa stanu Kalifornia. Przypomina, że prawo zachowania tajemnicy spowiedzi wynika ze szczególnej struktury tego aktu: „Nienaruszalna tajemnica spowiedzi pochodzi bezpośrednio z objawionego prawa Bożego i jest zakorzeniona w samej naturze sakramentu, do tego stopnia, że nie dopuszcza żadnego wyjątku w kontekście eklezjalnym, ani tym bardziej w cywilnym”. To przypomnienie o bezwzględnym priorytecie prawa Bożego nad prawem stanowionym.

Ale jest to dokument ważny także dlatego, że przypomina pomijane dzisiaj w sferze publicznej– prawo człowieka do prywatności.


Copyright © 2017. All Rights Reserved.