Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Ateiści: trzeba zmienić Katechizm Kościoła Katolickiego – św. Paweł nas obraża!

Austriaccy ateiści czują się obrażeni sformułowaniami zawartymi w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Domagają się jego zmiany i piszą w tej sprawie do Ojca Świętego. Austriackie Ateistyczne Towarzystwo Religijne (ARG) domaga się zmiany w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Przy okazji 25. rocznicy publikacji obowiązującego do dziś wydania, ARG opublikowało oświadczenie, w którym narzeka na obraźliwe rzekomo sformułowania obecne W KKK i informuje o swoim liście przesłanym w tej sprawie papieżowi.

 „Ateizm, odrzucając lub negując istnienie Boga, jest grzechem przeciw cnocie religijności” – uczy KKK 2125, odsyłając zarazem do nauczania świętego Pawła (Rz 1,18). I to właśnie jest dla austriackich bezbożników kamieniem obrazy.

 Święty Paweł pisze w liście do Rzymian między innymi: „Pełni są też [bezbożnicy – red.] wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe - pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią” (Rz, 1, 29-32).

 Tymczasem według ateistów słowa świętego Pawła są niezgodne… z nauczaniem papieża Franciszka. Austriaccy bezbożnicy cytują odpowiedni ustęp z Amoris laetitia dotyczący homoseksualistów (św. Paweł w Rz,1,26-28 wskazuje także na homoseksualną rozpustę, której oddają się bezbożnicy).
Franciszek pisze: „Dlatego chcemy przede wszystkim potwierdzić, że każda osoba, niezależnie od swojej skłonności seksualnej, musi być szanowana w swej godności i przyjęta z szacunkiem, z troską, by uniknąć «jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji», a zwłaszcza wszelkich form agresji i przemocy” (AL 250).
 
Zdaniem ateistów także nadzieja papieża Franciszka na to, że Rok Miłosierdzia przyniesie owoce w postaci „większej otwartości na dialog” i „przełamie każdą formę zamknięcia i pogardy” wskazuje, że powoływanie się na cytowane słowa św. Pawła w KKK jest nie na miejscu.
 
Ateiści poinformowali, że odpowiednią prośbę o zmiany w Katechizmie wysłali do papieża już w 2016 roku i otrzymali zapewnienie, że została „odczytana z uwagą”. ARG ma nadzieję, że wkrótce pójdą za tym stosowne czyny.
 
Komentarze
Wszystko zgodnie z planem. Następne będzie żądanie zmiany pisma świętego przez wszystkie obrażone grupy.
23 - minut temu / Gosc
 
Austriackie Ateistyczne Towarzystwo Religijne... Czy ta nazwa to jakiś żart?
25 - minut temu / Artelian
 
Zmienić Pismo Św.! Natychmiast! Bo ateistom się nie podoba! A poza tym do czego to doszło, że by Słowo Boże sprzeciwiało się słowom papieża Franciszka, który jest autorytetem najwyższym! Zmienić! Wywalić na śmietnik historii! Wpisać Pismo Św. na index ksiąg zakazanych!
27 - minut temu /

Źródło: Katholisch.de
Pach

za:www.pch24.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.