Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Nowicka wnioskuje do NIK o kontrolę instytucji katolickich

Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka ponownie zwróciła się do NIK z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli sposobu wykorzystania środków unijnych przez instytucje katolickie. O taką kontrolę wnioskowała wcześniej w styczniu. Dziś poinformowała, że NIK odmówiła podjęcia się realizacji tego pomysłu.
"Nie można zaakceptować zasady podwójnych standardów w działaniach kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Dlatego też zwracam się do prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego o zmianę decyzji, przeprowadzenie kontroli i zbadanie: legalności i celowości przyznania oraz faktycznego sposobu wykorzystania środków unijnych przez Kościół katolicki, instytucje katolickie i organizacje odwołujące się do nauki kościoła, przeznaczonych na projekty, w ramach realizacji których, zgodnie z unijnymi wymogami, wdrażane powinny być zasady równości płci (gender mainsteraming)" - napisała Nowicka w komunikacie przesłanym PAP.

Przypominała, że każdy projekt, współfinansowany przez UE, musi zawierać elementy związane z zasadą gender mainstreaming, tymczasem Kościół otwarcie potępił "ideologię gender".

Odnosząc się do kolejnego wniosku Nowickiej, rzecznik prasowy NIK Paweł Biedziak przypomniał, że do NIK wpływa każdego roku blisko 7 tys. skarg i wniosków, Izba przeprowadza rocznie ok. 300 kontroli, a część wniosków wykorzystuje do planowania kontroli w następnych latach. - Niewykluczone, że tak stanie się z wnioskiem pani Nowickiej - powiedział.

Zaznaczył, że po wcześniejszych informacjach przesłanych przez Nowicką NIK wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które poinformowało, że wskazane projekty są na bieżąco monitorowane zgodnie z systemem zarządzania i kontroli Komisji Europejskiej.

- Z rozpoznania i audytów przeprowadzanych przez NIK wynika, że wydatkowanie unijnych pieniędzy jest w Polsce należycie kontrolowane przez powołane do tego wyspecjalizowane instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające programy pomocowe. Projekty realizowane w ramach tych programów podlegają ponadto audytowi umiejscowionemu w Ministerstwie Finansów. Każdy projekt może też sprawdzić KE - podkreślił Biedziak.

za:telewizjarepublika.pl/nowicka-wnioskuje-do-nik-o-kontrole-instytucji-katolickich,11336.html

***

W tym samym czasie Nowicka stwierdziła w Polskim Radiu że projekt komitetu "Stop Pedofilii" jest szkodliwy społecznie, dodała przy tym że obwinianie edukacji seksualnej o urojone zło jest niezgodne z rzeczywistością i jest przejawem fundamentalizacji polskiego życia publicznego.

- Niestety, mechanizm demokracji bezpośredniej, jakim jest inicjatywa obywatelska, w ostatnim czasie jest wykorzystywany przez środowiska skrajnie fundamentalistyczne do proponowania projektów, które nie trzymają żadnych standardów, są szkodliwe społecznie i kierują debatę publiczną na manowce - mówiła w audycji "Sygnały dnia"pierwszego programu Polskiego Radia, wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka.

Jej zdaniem projekt komitetu "Stop Pedofilii" nie zredukuje tego zjawiska a wręcz przeciwnie. - Zwalczając edukację seksualną wytrąca młodym ludziom jedyny możliwy instrument, który ma szansę na zapobieganie pedofilii - wyjaśnia Nowicka.

Jej zdaniem, "Stop Pedofilii", to dowód braku kompetencji i ideologizacji nauki o seksualności.Skrytykowała także marszałek Ewę Kopacz za to, że usunęła z porządku obrad Sejmu punkt dotyczący sprawozdania komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. - To dla mnie ogromne rozczarowanie. Nie spodziewałam się tego, że marszałkini, czując poparcie środowisk kobiecych, z irracjonalnych powodów zdecydowała się wycofać ten punkt - powiedziała Nowicka".

Na podstawie informacji ze strony internetowej Polskiego Radia zebrał i opracował pn

***
Seksualizacja dzieci to jakaś obsesja?...
k

Copyright © 2017. All Rights Reserved.