Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Komunikaty i informacje

Wspomnienie uroczystości konsekracyjnej ks. bpa Adama Lepy w 30. rocznicę święceń

W sobotę 2 stycznia 1988 roku Kościół łódzki przeżył piękny, uroczysty i święty dzień konsekracji nowego biskupa pomocniczego księdza prałata Adama Lepy.

W tym ważnym wydarzeniu dla wspólnoty diecezjalnej wziął udział jako główny konsekrator ksiądz kardynał Józef Glemp Prymas Polski, metropolita warszawski oraz księża biskupi licznie przybyli z różnych miast naszego kraju, a mianowicie: Częstochowy, Gniezna, Lublina, Olsztyna, Płocka, Radomia, Sandomierza, Siedlec, Warszawy i Włocławka. Z radością została odnotowana w łódzkiej katedrze obecność przedstawicieli bratnich Kościołów chrześcijańskich, delegatów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, wyższych przełożonych zakonnych, licznie przybyłych kapłanów, a wśród nich księdza prałata Kowalczyka z Holandii i księdza prałata Dudzińskiego z Austrii; obecność alumnów, sióstr zakonnych i znaczącej rzeszy wiernych świeckich. Nie można było nie zauważyć Kapituły Katedralnej, Kolegium Konsultorów, Kurii, Sądu, Seminarium Duchownego, Instytutu Teologicznego.

Uroczystość rozpoczęto procesjonalnym wejściem do świątyni katedralnej z rezydencji biskupów łódzkich. Na początku mszy świętej koncelebrowanej przez wszystkich księży biskupów na czele z Księdzem Prymasem, Gospodarz diecezji łódzkiej ksiądz biskup Władysław Ziółek w słowie wprowadzającym do liturgii dał wyraz radości z decyzji jaką Ojciec Święty powziął mianując nowego biskupa pomocniczego dla Kościoła łódzkiego. Po powitaniu wszystkich gości Pasterz łódzki w imieniu całego Kościoła lokalnego złożył biskupowi elektowi najlepsze życzenia w nowej posłudze, którą rozpocznie pośród ludu Bożego w Kościele łódzkim.

Celebracja Najświętszej Eucharystii, w czasie której dokonały się święcenia biskupie, przebiegła w całym swym bogactwie formy i treści zgodnie z przewidzianym ceremoniałem. Biskupa Nominata przedstawili do święceń: ksiądz kanonik Józef Fijałkowski i ksiądz kanonik Jerzy Świątek. Najbliższymi współkonsekratorami byli: biskup łódzki Władysław Ziółek, biskup senior Józef Rozwadowski, biskupi pomocniczy w diecezji łódzkiej Jan Kulik i Bohdan Bejze. Słowo Boże w czasie mszy świętej wygłosił Ksiądz Prymas. Zwrócił się do duchowieństwa, wiernych świeckich i biskupa elekta wskazując na zadania biskupa w Kościele przy czym szczególnie uwzględnił specyfikę społeczeństwa łódzkiego i jego potrzeb na dzień dzisiejszy.

Przy uroczystym śpiewie Te Deum nowo wyświęcony biskup przeszedł w asyście biskupa Kulika i biskupa Bejzego główną nawą katedry, by udzielić obecnym pierwszego biskupiego błogosławieństwa.

Następnie wypowiedział wobec wszystkich serdeczne słowa podziękowania, kreśląc równocześnie swoją nową misję w Kościele w myśl zawołania biskupiego in caritate et patientia. Wspólnie udzielone błogosławieństwo przez wszystkich biskupów zakończyło uroczystą celebrę w katedrze.

Przy rezydencji biskupów łódzkich Ksiądz Prymas wygłosił jeszcze krótkie serdeczne słowo do wielkiej rzeszy zebranych ludzi i odmówił z wszystkimi modlitwę Anioł Pański.

Następnie w Wyższym Seminarium Duchownym odbył się obiad podczas którego, w miłej atmosferze, padło wiele ciepłych słów pod adresem zarówno dostojnych gości jak też i pod adresem nowego biskupa Adama Lepy.                                                                  
za: http://archidiecezja.lodz.pl
Tamże serwis zdjęciowy!

                                                                                        ***

Zob też: http://archidiecezja.lodz.pl/2018/01/30-sluzby-kosciolowi-lodzkiemu-wspomnienia-ks-bpa-adama-lepy/

Copyright © 2017. All Rights Reserved.