Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Wydarzenia i informacje

W 40. rocznicę kapłaństwa ks. prałata Waldemara Kulbata


Duszpasterz, publicysta, redaktor

 

16 czerwca upłynęło 40 lat od święceń kapłańskich ks. prałata Waldemara Kulbata. Jest to czas, który dyktuje podjęcie refleksji nad posługą i twórczością Jubilata. Urodził się w Piotrkowie Trybunalskim. Maturę złożył w Liceum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie. Po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi i po święceniach kapłańskich następuje krótka praca w duszpasterstwie parafialnym, a po niej studia na KUL z zakresu socjologii i katolickiej nauki społecznej uwieńczone doktoratem. Później następuje praca wykładowcy m.in. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, w Instytucie Teologicznym i w łódzkiej filii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). 

        Równolegle z wykładami prowadzi pracę duszpasterską jako duszpasterz nauczycieli, inteligencji technicznej, ludzi pracy i dziennikarzy. Jest prezesem Łódzkiego Oddziału TP KUL.

       Wielką pasją ks. doktora Waldemara Kulbata jest głoszenie konferencji i rekolekcji. Liczby są imponujące: ponad 70 serii rekolekcji, około 2 tys. prelekcji i konferencji. Ponadto występuje często jako prelegent w audycjach radiowych i telewizyjnych. Wystarczy powiedzieć, że wystąpił w 140 audycjach radiowych (np. w Radio Maryja, Radio Plus, Radio Łódź, Radio Vox) i w ponad 100 audycjach telewizyjnych (Telewizja Toya, TVP Łódź, Telewizja Trwam). Miejscem przekazywania słowa katolickiego stał się dla ks. Kulbata także Internet / kilkaset tekstów na wielu stronach internetowych/.

      Do wymienionych funkcji i zadań należy dodać jeszcze te, które związane są bezpośrednio z funkcjonowaniem mediów. Obecnie ks. Prałat Kulbat jest redaktorem odpowiedzialnym „Niedzieli Łódzkiej”. Jest ponadto członkiem Archidiecezjalnej Komisji ds. Mediów i duszpasterzem dziennikarzy w archidiecezji łódzkiej.

      Ogromny jest dorobek pisarski ks. Waldemara Kulbata. W wykazie publikacji są książki, artykuły naukowe i popularno-naukowe. Ich liczba dawno już przekroczyła tysiąc pozycji. Jednakże najbogatszy dział stanowią teksty publicystyczne, które Autor ogłaszał drukiem w wielu pismach w Polsce, najczęściej na łamach „Niedzieli”, „Niedzieli Łódzkiej” i „Naszego Dziennika”.

      Gdy odczytuje się tytuły artykułów zgromadzonych na jednej liście, odnosi się wrażenie, że jest to przecież wykaz najważniejszych problemów, z którymi na przestrzeni ostatnich lat boryka się Kościół w Polsce, a wraz z nim całe społeczeństwo. Autor jest wrażliwym obserwatorem życia społecznego a także sceny politycznej i medialnej. Poruszane zagadnienia rozpatruje z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej a w szczególności – teologii moralnej. Doskonała znajomość nauki społecznej Kościoła oraz umiejętność oceny socjologicznej sprawiają, że podejmowane tematy naświetlane są w sposób gruntowny i bardzo wnikliwy. Również wnioski i postulaty formułuje Autor rzeczowo i bardzo konkretnie, zawsze mając na uwadze dobro Kościoła i narodu. Dokładna analiza zjawisk i wydarzeń, które mają miejsce w Polsce i na świecie jest dla ks. prałata Kulbata dobrą sposobnością, aby nie tylko ukazać czytelnikom ich znaczenie i aktualność, lecz  żeby także zarysować ich wielorakie następstwa. Stawianie diagnozy prowadzi więc w wypowiedziach Autora do nakreślenia prognoz na różnych polach działalności obywateli, a zwłaszcza w realizowaniu podstawowych misji Kościoła. Często wnioski w jego tekstach brzmią jak memento, będące ostrzeżeniem dla duszpasterzy, ruchów i organizacji katolickich oraz jak kategoryczne wskazanie dla osób, które postanowiły podjąć pracę nad swoją duchowością czy nad służbą dla dobra wspólnego.

    Czytelnicy, a także radiosłuchacze i telewidzowie są wdzięczni ks. redaktorowi Kulbatowi przede wszystkim za to, że potrafi ukazywać w swoich wypowiedziach różne zagrożenia, które stanowią dziś niebezpieczeństwo dla Kościoła i narodu. Wypowiada się na temat sekt i różnych grup stanowiących zagrożenie dla młodzieży i dla polskiej rodziny, a tym samym dla Kościoła w Polsce. Pisze też wprost o organizacjach, które nie ujawniają do końca swoich celów i założeń, jak choćby masoneria różnych maści i proweniencji. Odsłania również nieznane szerokiemu ogółowi mechanizmy mediów, oraz ich międzynarodowe powiązania. Wymaga to nie tylko dużej znajomości przedmiotu, ale również odwagi cywilnej i konsekwencji w działaniu. Właśnie dlatego ks. prałat Kulbat jest wysoko cenionym autorem artykułów, konferencjonistą i prelegentem.

     Należy jeszcze dodać, że tematem, który jest bardzo bliski Księdzu Prałatowi są różnorakie sprawy związane z hierarchią wartości społeczeństwa, a w szczególności zmiany jakie mają miejsce w świecie wartości, dokonywane pod wpływem propagandy ideologicznej, napastliwej reklamy i działań politycznych. Podejmowane analizy na tym polu są przede wszystkim pomocą dla duszpasterzy, a także dla rzeszy katechetów oraz rodziców, na których ciąży odpowiedzialność wychowania młodego pokolenia w warunkach coraz trudniejszych i przygotowania go do nowych wyzwań, jakie niesie w sobie rozwijająca się żywiołowo technika i enigmatyczna wciąż cywilizacja.

      Jak widać, ogromny jest wkład ks. redaktora Kulbata w rozwój publicystyki katolickiej. Zajmuje w niej ważną i utrwaloną pozycję. Przy czym, jako duszpasterz, w swoich tekstach kładzie nacisk nie tylko na informację, czy referowanie różnych stanowisk w sporach ideologicznych, ale przede wszystkim na formację czytelnika w zakresie katolickiej nauki społecznej. Żeby w chaosie pojęć i wartości mógł się kierować zawsze niezawodną busolą.

      Z racji 40. rocznicy kapłaństwa należy życzyć drogiemu Księdzu Jubilatowi pełnej radości z wielorakich dokonań, zrealizowania planów związanych z pracą dziennikarską, spełnienia w przeżywaniu „Daru i tajemnicy” oraz wielkich łask i błogosławieństw od Jezusa, który jest Słowem Przedwiecznym oraz Najwyższym i Wiecznym Kapłanem.


 Bp Adam Lepa

Za: Niedziela, nr 27/2008 z 6 VII 2008 (kn)
Zdjęcie pochodzi ze strony Parafii Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.