Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

II Konferencja KSD

zorganizowana przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
Łódź, 25 pażdziernika 2008 roku


W obronie godności

konf.2008  ks. okl. str.1W słowie „godność" zawiera się cały zestaw pojęć definiujących nasze człowieczeństwo: godność Człowieka, istoty stworzonej przez Boga, zobowiązanego do poszukiwania Prawdy; jego wolność w tych poszukiwaniach, jego prawo do godnego istnienia, do poszukiwania tożsamości, jego zmagania z samym sobą o rozpoznawanie i nie przekraczanie granicy sumienia, granicy koniunkturalizmu, zdrady. W pojęciu „godność" jest też zawarty nasz stosunek do uszanowania godności bliźniego - również w codziennych spotkaniach, w rutynowych czynnościach. Dynamika zmagań cywilizacyjnych, których jesteśmy świadkami, uczestnikami, współtwórcami i nieraz ofiarami, czyni zasadnymi poszukiwania odpowiedzi na pytanie:
„Kim jesteśmy?".
Jaką cząstkę obowiązku uczestnictwa w tej Bitwie o Godność przyjmujemy na siebie?
I po której stronie?...Organizatorzy

Red. dr inż. Antoni Zięba

camera

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia, red. tyg. rodzin katolickich „ Żródło” oraz periodyku „Służba Życiu”,

Ekscelencjo! Czcigodni zebrani!
Zostałem poproszony o głos - będzie to głos inżynierski, konkretny. Zacznę może od tej sprawy, która ostatnio mnie, jako obrońcę życia, bardzo zajmuje i mieści się w tytule naszej konferencji, mianowicie „w obronie godności człowieka". Otóż, jak Państwo wiecie, obrońcy życia w tej chwili zmagają się z problemem legalizacji, czy nawet dofinansowania procedury „in vitro". Wydaliśmy - Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka - oświadczenie w tej sprawie w marcu tego roku (2008), a więc ponad pół roku temu. Wysłaliśmy je do wszystkich mediów, katolickich i niekatolickich. Niektóre katolickie media opublikowały to oświadczenie, a żadne świeckie (z tego, co wiem) nie. Publikowały tylko „zaprzyjaźnione", świeckie, nazwijmy to umownie prawicowo-narodowe media. A to, co inne drukowały, to już tylko w formie ogłoszeń płatnych. To oświadczenie jest krótkie i chciałbym je przytoczyć w całości, żeby pokazać, o co walczymy i jaka jest trudna sytuacja medialna. Później podam pewne uogólnienia.

Czytaj więcej...

Ks. Bolesław Karcz

Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy,camera

Ekscelencjo! Szanowni Państwo!
Wieńcząc te wspaniałe i cenne złote myśli, które tutaj padają, trzeba byłoby pewnie przypomnieć sobie słowa samego Pana Jezusa, który mówił Ja Jestem drogą i prawdą, i życiem. Zjednoczyliśmy się bowiem w poszukiwaniu prawdy.
Jako prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, w imieniu całego Stowarzyszenia, pragnę wyrazić wdzięczność Łódzkiemu Oddziałowi KSD, które pod okiem Księdza Biskupa Adama Lepy już drugi raz było organizatorem konferencji. Tym razem ukazano nam, jak w dzisiejszych trudnych czasach dziennikarz staje między prawdą a kłamstwem, między bezkompromisowym opowiedzeniem się za tym, co słuszne, sprawiedliwe, wspaniałe, szlachetne a tym, co niejednokrotnie może przynosi blask, pieniądze i „chwałę". Jak mogliśmy się przekonać, prawdziwa kondycja dziennikarza ukazuje się wówczas, gdy wybierze on jedyną prawdę - prawdę Chrystusową!

Czytaj więcej...

Ks. biskup Adam Lepa - wystąpienie końcowe

Konferencja ważna i potrzebnacamera

1. Konferencja dzisiejsza to spotkanie autorytetów - nie medialnych i na jeden sezon tylko, lecz w pełni zasługujących na takie miano i wiarygodnych. To zarazem spotkanie z mistrzami. Wystąpienia zaproszonych gości oparte były nie tylko na erudycji i doświadczeniu, lecz przede wszystkim na świadectwie - wiary, miłości i prawdy.
Słowa, które słyszeliśmy z ust szanownych prelegentów czerpały siłę z ich postawy służby, która jest najpiękniejszą postacią miłości - dlatego tak bardzo trudną i zarazem niezgłębioną do końca. Jest to postawa, w której Chrystus jest najbliżej człowieka, wszak sam mówił, że „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć ..." (Mk 10,45).

2. W tych dniach obchodzimy 30. rocznicę pontyfikatu J.P.II. Towłaśnie ten Papież w przemówieniu do biskupów polskich w 1998 r. podkreślał, że głównym celem i zadaniem mediów, a więc dziennikarzy jest służba prawdzie - a „służba prawdzie jest służbą człowiekowi". Postawa służby czerpie z poczucia godności i doskonali dziennikarza jako osobę.
Jej antytezą zaś jest postawa przekupna wobec prawdy. Ona natomiast uwłacza godności osobistej dziennikarza. Degraduje też jego osobowość, czyni nijaką tożsamość i sprowadza do katastrofalnej przeciętności jego indywidualność. Dlatego w głębi swojego sumienia człowiek nie może powiedzieć, że jest naprawdę „kimś".

3. Dzisiejsza konferencja wysyła w Polskę ważny sygnał ludziom mediów: ich dysponentom i właścicielom a także szeregowym dziennikarzom. Sygnał, który jest wezwaniem do refleksji nad godnością dziennikarza i zobowiązaniem do pracy nad poczuciem godności. Działać dziś w poczuciu godności osobistej i narodowej znaczy być prawdziwym arystokratą ducha. Wtedy precz i bezpowrotnie odchodzą - wszelkie lęki i kompleksy. Liczy się przede wszystkim misja i jej powszechna skuteczność.

4. Widzę tu pewną analogię. Oto jak z uczestnictwa w Eucharystiiwynikać powinna jakaś konkretna misja (o czym przypomniał nam J.P. II w Liście apostolskim „Mane nobiscum Domine), tak również z obecnego spotkania odbytego przecież w imię Chrystusa, który jest Prawdą, rodzi się kategoryczny imperatyw podjęcia misji, który każe iść i wnosić odnowiony blask godności dziennikarza do poszczególnych środowisk, warsztatów słowa i obrazu, oraz do indywidualnych spotkań z drugim człowiekiem.

Na koniec: Przedstawicielom Oddziału Łódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy - z taką ofiarnością i samozaparciem, zaangażowanym w organizację tegorocznej konferencji, wyrażam serdeczne podziękowanie - za podjęty trud, za nieustępliwość w realizacji zamierzonego celu i piękną kontynuację konferencji ubiegłorocznej. Proszę przyjąć staropolskie i z serca płynące „Bóg zapłać".

5. Dziś z jeszcze większą śmiałością mogę wnosić, że jeżeli odbyła się w tym roku II konferencja, to na pewno w roku przyszłym będzie trzecia! Szanownym prelegentom przekazuję wyrazy wdzięczności za przybycie do Łodzi i ubogacenie nas swoją wiedzą, a w szczególności swoim świadectwem. Drogim Uczestnikom konferencji dziękuję za współtworzenie dobrej atmosfery wokół tego spotkania. Kochanym Organizatorom zaś życzę licznych i trwałych owoców tej konferencji. Niech one będą najlepszą nagrodą za ich trud i wielką pracę.

Szczęść Boże!

Czytaj więcej...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.