Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Diecezja łódzka pielgrzymuje do Rzymu - wywiad

Z ks. Zbigniewem Traczem, kanclerzem łódzkiej kurii i koordynatorem Pielgrzymki Jubileuszowej Archidiecezji Łódzkiej do Rzymu, rozmawia ks. Paweł Gabara

     W ramach obchodów 100-lecia diecezji łódzkiej zaplanowana jest pielgrzymka do Rzymu. Dlaczego ważne jest to, byśmy udali się do Wiecznego Miasta?

Decyzją papieża Franciszka jubileusz 100-lecia archidiecezji łódzkiej trwa nadal. Warto przypomnieć, że 12 grudnia 2020 r. w łódzkiej bazylice archikatedralnej zainaugurował go Legat Papieski, kard. Konrad Krajewski. Otworzył on wtedy Drzwi Święte, ogłosił Rok Jubileuszowy i odczytał list papieża Franciszka, skierowany do wiernych łódzkiego Kościoła. Podobna inauguracja Roku Jubileuszowego i otwarcie Drzwi Świętych nastąpiło w 16 innych kościołach archidiecezji łódzkiej. Pierwotnie zakończenie Roku Jubileuszowego miało nastąpić 5 grudnia 2021 r. w kościołach stacyjnych archidiecezji i 11 grudnia 2021 r. - w bazylice archikatedralnej łódzkiej. Jednak z powodu pandemii pielgrzymowanie do tych świętych miejsc po łaskę odpustu jubileuszowego było utrudnione, dlatego, jak już wspomniałem, na prośbę metropolity łódzkiego abpa Grzegorza Rysia papież Franciszek zgodził się na przedłużenie jubileuszu do Wielkanocy, czyli do 17 kwietnia br., w kościołach stacyjnych i do Niedzieli Miłosierdzia, czyli do 24 kwietnia br., w łódzkiej katedrze. Następnego dnia, tj. 25 kwietnia, jako Kościół łódzki, wyruszymy na pielgrzymkę do Apostolskich Progów, do Rzymu.

Św. Jan Paweł II w Bulli ogłaszającej Wielki Jubileusz Roku 2000: Incarnationis misterium pisał m.in. o znakach jubileuszowych, „które są świadectwem wiary i wspomagają religijność chrześcijańskiego ludu. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim pielgrzymkę. Znak ten uświadamia nam kondycję człowieka, którego życie często opisuje się jako wędrówkę. Od narodzin do śmierci każdy z nas znajduje się w szczególnej kondycji homo viator” (Incarnationis misterium, 7). W naszym „Roku Jubileuszowym” pielgrzymowanie (do Gniezna, na Jasną Górę, łódzkiej archikatedry czy kościołów stacyjnych), nawet mimo pandemii, było ważnym wydarzeniem, uświadomiło nam cel życia i potrzebę łaski Bożego miłosierdzia (ofiarowanej w sakramencie pokuty i odpuście jubileuszowym) na drodze wiary.

Ojciec Święty Franciszek w napisanym do nas z racji Jubileuszu liście z dnia 21 listopada 2020 r. zachęcił do odważnego i z nadzieją patrzenia na teraźniejszość i w przyszłość: „Jubileusz - choć odsyła naszą pamięć w przeszłość, nas samych jednak koncentruje na «dziś». Dziś Pan chce do nas dotrzeć z nową świeżością: ze Słowem i działaniem, które ciągle potrafią nas zaskoczyć, uzdrowić, wyzwolić, wskrzesić! Pamiętajcie: Ewangelia jest ciągle przed nami!”. Zadanie postawione nam przez Papieża możemy zrealizować między innymi wyruszając ciągle w drogę, czego symbolem będzie nasze pielgrzymowanie do Piotra, który ma naszą wiarę umacniać zgodnie z wolą samego Pana Jezusa: „Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci” (Łk 22,31-32).

    Dlaczego pielgrzymka rozpoczyna się w bazylice Maki Bożej Większej, a nie w Bazylice św. Piotra czy też św. Jana na Lateranie?

Rzeczywiście, po podróży różnymi drogami i różnymi środkami lokomocji do Rzymu, jako pielgrzymi spotkamy się na wspólnej Eucharystii we wtorek, 26 kwietnia br., o godz. 16.00 w bazylice Matki Bożej Większej i do niej też jeszcze wrócimy w piątek 29 kwietnia br., gdy będziemy się modlić przy obrazie Matki Bożej Salus Populi Romani. Papież Franciszek nawiedza tę ikonę przed i po każdej pielgrzymce zagranicznej. My chcemy go naśladować, bo głęboko wierzymy w to, co sam powiedział 4 maja 2013 r. podczas swojej wizyty z okazji objęcia bazyliki: „Salus Populi Romani jest Mamusią, która uzdrawia nas w naszym wzroście, uzdrawia nas w naszym podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów, uzdrawia nas, byśmy stali się wolni w podejmowaniu ostatecznych wyborów; jest Mamą, która uczy nas płodności, otwartości na życie i bycia płodnymi w dobru, w radości, w nadziei, byśmy nigdy nie stracili nadziei, byśmy dawali życie innym, życie cielesne i duchowe”. Tam, pouczeni tymi słowami papieża Franciszka, rozpoczniemy to pielgrzymowanie, które ma odnowić wiarę także w nas.

    W programie jest zapowiedziane spotkanie pielgrzymów z papieżem Franciszkiem. Czy będzie to indywidualna audiencja?

Ksiądz abp Grzegorz Ryś podczas osobistego spotkania z papieżem Franciszkiem poprosił go o spotkanie z nami podczas tej pielgrzymki. Być może Metropolita Łódzki sam kiedyś opowie wiernym, jak ta rozmowa przebiegała. Dziś natomiast wiadomo, że Ojciec Święty spotka się z nami w auli św. Pawła VI w czwartek 28 kwietnia br. o godz. 12.00. Wpisanie tej audiencji do papieskiego kalendarza potwierdził nam również regens Prefektury Domu Papieskiego, ks. prał. Leonardo Sapienza.

    Czy oprócz nawiedzenia większych bazylik Rzymu są przewidziane modlitewne spotkania w innych miejscach? Jeżeli tak, to jakich?

Program wspólnego pielgrzymowania wygląda następująco:

- wtorek, 26 kwietnia, godz. 16.00 - Msza św. w bazylice Matki Bożej Większej (rozpoczęcie pielgrzymki);

- środa, 27 kwietnia, od godz. 9.00 udział w audiencja ogólnej z udziałem Ojca Świętego;

- czwartek, 28 kwietnia, godz. 7.10 - Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II; godz. 12.00 - audiencja prywatna dla pielgrzymów z archidiecezji łódzkiej z Ojcem Święteym Franciszkiem w auli Pawła VI; w godz. 14.30-18.00 – zwiedzanie katakumb św. Kaliksta, św. Sebastiana, św. Pryscylli i Pretestata, któremu towarzyszyć będzie modlitwa;  19.00 – Nieszpory ekumeniczne w bazylice św. Pawła za Murami.

- piątek, 29 kwietnia - pielgrzymowanie do kościołów jubileuszowych: 9.00 - Msza św. w bazylice św. Piotra; 12.00 - modlitwa w bazylice Matki Bożej Większej; 13.00 - modlitwa w bazylice św. Wawrzyńca za Murami; 14.30 - modlitwa w bazylice Świętego Krzyża Jerozolimskiego; 16.00 - modlitwa w bazylice św. Jana na Lateranie.

- sobota, 30 kwietnia - godz. 9.00 - Msza św. w bazylice św. Jana na Lateranie i zakończenie pielgrzymki.

Jak widać program jest bardzo bogaty. Każde nawiedzane miejsce ma swoją historię i ogromny potencjał w rozbudzaniu wiary pielgrzymów. Sprawować będziemy liturgię w czterech rzymskich bazylikach większych, czyli uczynimy to, co robią biskupi podczas każdej pielgrzymki ad limina Apostolorum (do Apostolskich Progów). Podsumowując ostatnią wizytę ad limina Apostolorum, nasz Arcybiskup powiedział w wywiadzie: „centrum każdej wizyty ad limina Apostolorum jest pielgrzymka do czterech świętych miejsc w Rzymie, jakimi są cztery bazyliki większe: Bazylika św. Piotra, Bazylika św. Pawła, Bazylika na Lateranie i Bazylika Matki Bożej Większej. To były miejsca modlitwy, refleksji i medytacji nad Słowem”.

Idąc za słowem Metropolity Łódzkiego, chcemy, aby i dla nas te bazyliki stały się szczególnymi miejscami modlitwy, refleksji i medytacji nad słowem Bożym.

Patrząc na program, należy zwrócić uwagę także na pielgrzymowanie do 7 bazylik jubileuszowych, które zostało rozłożone na dwa dni. Pójdziemy do nich (a ci, którym przejście tej trasy sprawi trudność - przejadą), aby włączyć się w starą i pochodzącą od św. Filipa Nereusza rzymską tradycję pielgrzymowania do czterech bazylik większych: św. Piotra, Matki Bożej Większej, św. Jana na Lateranie i św. Pawła za Murami oraz bazylik: św. Wawrzyńca za Murami i Świętego Krzyża Jerozolimskiego i do katakumb. Tu pragnę zaznaczyć, że w czwartek 28 kwietnia br. po południu dzięki życzliwości Papieskiej Rady ds. Kultury pomodlimy się w katakumbach św. Kaliksta, św. Sebastiana, św. Pryscylli i Pretestata.

    Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w pielgrzymce jubileuszowej?

Wystarczy zgłosić się do swojego Księdza Proboszcza. To księża z parafii zgłoszą osobę chętną do pielgrzymowania do wybranej grupy pielgrzymkowej. Przewodnikami grup pielgrzymkowych będą: ksiądz dziekan lub w jego zastępstwie inny kapłan z danego dekanatu oraz księża odpowiedziani za poszczególne duszpasterstwa (np. młodzieży, pracowników nauki, ministrantów, osób niepełnosprawnych, pracowników służby zdrowia, itp.). Każdy ksiądz proboszcz archidiecezji łódzkiej otrzymał już dziewięć różnych co do długości, sposobu dotarcia do Rzymu i trasy programów pielgrzymkowych, przygotowanych przez profesjonalne i sprawdzone biura podróży. Programy te oferują także możliwość zwiedzania dodatkowych miejsc, innych niż zostały wskazane we wspólnym programie pielgrzymki, miejsc w samym Rzymie czy też innych włoskich miastach, tj. Monte Cassino, San Giovanni Rotondo, Padwa.

Chcę zaznaczyć, że możliwe jest również pielgrzymowanie indywidulane, które jednak należy zgłosić do kurii, aby uzyskać bilety wstępu na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Niewykluczone, że znajdą się pątnicy, którzy do Wiecznego Miasta wybiorą się również pieszo.

    Jakie grupy, wspólnoty już zadeklarowały swój udział w pielgrzymowaniu?

Papież Franciszek w liście z racji naszego Jubileuszu napisał także: „Ekumenizm – (…) w Łodzi praktykowany – dziś jest nieodwracalnym wyborem Kościoła. Dlatego proszę Was, zaproście do przeżywania waszego Jubileuszu wszystkie bratnie Kościoły chrześcijańskie. Niechaj ten Rok Pański okaże się szczególnie czasem łaski jedności – czasem wymiany duchowych darów. Dzięki temu Kościół – całe Ciało Chrystusa Pana – będzie się mógł stać w sposób skuteczny i wiarygodny jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem zjednoczenia całego rodzaju ludzkiego (zob. KK 1). Tego zjednoczenia, a więc również tej właśnie posługi Kościoła – jak słyszę – bardzo potrzebuje Wasz Naród i społeczeństwo”. Arcybiskup Grzegorz zaprosił do wspólnego pielgrzymowani do Rzymu duchownych bratnich Kościołów chrześcijańskich, którzy już potwierdzili swój udział, dzięki czemu w czwartek, 28 kwietnia br. o godz. 19.00 w bazylice św. Pawła za Murami sprawowane będą Nieszpory ekumeniczne.

Wiemy także, że na pielgrzymkę pojadą klerycy wszystkich seminariów duchownych, kandydaci do diakonatu stałego ze swoimi rodzinami, reprezentanci wspólnot neokatechumenalnych i ruchu „Światło Życie”. Również wspólnota „Mocni w Duchu” przygotowuje wyjazd. Być może także inne wspólnoty i grupy duszpasterskie organizują wyjazd, a my o nich jeszcze nie wiemy.

Już teraz chciałbym podziękować osobom, które podjęły się trudu organizacji Pielgrzymki Jubileuszowej Archidiecezji Łódzkiej do Rzymu. Najpierw kapłanom, osobom zakonnym i wiernym świeckim dziękuję za zorganizowanie zapisów i wyjazdu. Szczególne wyrazy wdzięczności za trud organizacyjny w Rzymie należą się naszym „ambasadorom” na Watykanie: Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Konradowi Krajewskiemu, Jałmużnikowi Papieskiemu, Jego Ekscelencji Księdzu Prałatowi, Krzysztofowi Nykielowi, Regensowi Penitencjarii Apostolskiej, Księdzu Krzysztofowi Górskiemu z Kongregacji Nauki Wiary i Księdzu Damianowi Stacherze, studentowi Instytutu Biblijnego w Rzymie.

za:www.archidiecezja.lodz.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.