Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr-Królestwo Chrystusa

Wciąż mamy gruntowne problemy z przyjęciem i zrozumieniem idei Królestwa Chrystusowego. Nasze czasy wyraźnie nie służą zmianie tego stanowiska, wręcz przeciwnie. Żyjemy przecież w państwach szczycących się zasadami demokracji, pluralizmu, tolerancji, w państwach kierujących się opinią większości, budowaniem konsensusu i kompromisu społecznego i politycznego. Tymczasem

królestwo trąci monarchią, monarchia wiąże się z pewnym absolutyzmem. (Chyba, że jest to monarchia symboliczna a poniekąd groteskowa, jak pokazują to losy monarszych aktorów na brytyjskiej scenie politycznej, zwłaszcza w chwili obecnej).

A jednak Kościół niezmiennie przypomina nam prawdę o Królestwie Chrystusa. Nie podaje jego precyzyjnej definicji, ale wskazuje charakterystyczne cechy tego Królestwa. Czyni to w prefacja liturgicznej na niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Słyszymy w niej, że królestwo Jezusa Chrystusa to „wieczne i powszechne Królestwo:  królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,  królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”.

W tych słowach zawarta jest najpierw sugestia, że mówimy o rzeczywistości wiecznej, niezniszczalnej. A zatem jest to rzeczywistość nie mająca odnośnika w historii ludzkości. Bowiem nawet najpotężniejsze monarchie rozpadały się, a państwa demokratyczne wykazują dzisiaj, z jednej strony ogromną słabość funkcjonowania, a z drugiej strony ewidentną zdradę swoich ideałów. Tworząc „stany wyjątkowe”, by użyć sformułowania Filozofa Giorgio Agambena, w stosunku do deklarowanych zasad praworządności, tworzą zasady będące faktycznie bezprawiem.
Na tym tle Królestwo Chrystusa jest wieczne i nieprzemijające. Nieprzemijające są zawarte w nim zasady.

Jest to Królestwo prawdy i życia. Warto zauważyć te dwie wartości tak bardzo dzisiaj zagubione we współczesnym życiu publicznym, a zarazem decydujące o tym życiu. Życie bez prawdy jest życiem po prostu zniewolonym, jest życiem wydanym w ręce decydentów. I ideologów. Wartość życia jest dzisiaj sponiewierana, ale to oznacza samozagładę dla tych, którzy wydają dziś wyrok na życie.

Jest to Królestwo świętości i łaski. To wymiar bezwzględnie ściśle duchowy, ale zarazem wymiar najgłębiej dotyczący człowieka.
To wymiar wskazujący na powołanie człowieka, na bliskość życia z Bogiem, na odwagę myślenia o wieczności, o życiu, które zmienia się ale się nie kończy.
 By osiągnąć ten stan rzeczy trzeba już tu i teraz realizować zasady sprawiedliwości, miłości i pokoju. Nie da się zbudować pokoju ani zewnętrznego, ani wewnętrznego, bez tych zasad społecznych – sprawiedliwości i miłości. Przekonuje nas o tym dobitnie sytuacja międzynarodowa, przekonuje nas o tym także sytuacja wewnętrzna.

I choć zabrzmi to może moralizatorsko, ale logiczny wniosek jest jeden - warto wrócić do zasad obowiązujących w tym Królestwie. Cierpimy dzisiaj na deficyt prawdy i życia, prawdy dotyczącej małżeństwa, początku ludzkiego życia, sensu płciowości. Cierpimy w związku z tym na deficyt sprawiedliwości i miłości. To dlatego jesteśmy i będziemy targani niepokojem.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.